[Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu]

Název: [Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu]
Zdrojový dokument: Sacra. 2011, roč. 9, č. 1, s. 96-99
Rozsah
96-99
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 438 s. Orient; sv. 9. ISBN 978-80-200-1893-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Hruška, B. 1977. Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: Odeon.

[2] Hruška, B. – Prosecký, J. – Rychtařík, M. 2003. Epos o Gilagamešovi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[3] Kirk, G. S. 1970. Myth. Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures. Cambridge – Berkeley and Los Angeles: Cambridge University Press – University of California Press.

[4] Prosecký, J. 1995. Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Praha: OIKOYMENH.

[5] Prosecký, J. 2010. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónie. Praha: Academia.