K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby

Název: K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby
Zdrojový dokument: Barnet, Vladimír. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 83-85
Rozsah
83-85
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence