Stálé promluvové faktory a systém dialektu

Název: Stálé promluvové faktory a systém dialektu
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Aspekty dialektu. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971, pp. 30-36
Rozsah
30-36
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence