[Portrét Lunačarského]

Název: [Portrét Lunačarského]
Zdrojový dokument: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (editor); Mikulášek, Miroslav (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. [165]
Rozsah
[165]
Typ
Jiný typ článku
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence