Jugoslávská dramatika na brněnských scénách v letech 1939-1980

Název: Jugoslávská dramatika na brněnských scénách v letech 1939-1980
Variantní název:
  • Югославская драматургия на брненских сценах в 1939-1980 гг.
    • Jugoslavskaja dramaturgija na brnenskich scenach v 1939-1980 gg.
  • Jugoslawische Dramatik auf den Brünner Bühnen in den Jahren 1939-1980
    • Jugoslavskaja dramaturgija na brnenskich scenach v 1939-1980 gg.
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, pp. 53-63
Rozsah
53-63
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence