1

Title: Religio
Rok: 1998
Ročník: 6
Číslo: 1
Rok vydání
1998
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie
Title Document
"Maranatha" a "erchomenos" - předchristologická imprese Ježíšových přívrženců | [3]–28
Funda, Otakar A.
PDF
Starokenaanský panteon podle dokumentů z Ebly | [29]–48
Antalík, Dalibor
PDF
O redukci a vylučování ve studiu mystiky | [49]–60
Vaněk, David
PDF
Magické myšlení a moderní přírodní vědy : Lysenko versus Mendel - proč je idea "dědičnosti získaných vlastností" stále přitažlivá? | [61]–73
Sekerák, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Podněty k rozhovoru | [75]–77
Heller, Jan
PDF
Etika současného angažovaného buddhismu | 78–90
Lužný, Dušan
PDF
Recenze
Title Document
[Balabán, Milan; Nytrová, Olga, ed. Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století] | [91]–92
Heller, Jan
PDF
[Karfíková, Lenka. Studie z patristiky a scholastiky] | 92–93
Heller, Jan
PDF
[Doruľa, Ján, ed. O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov] | 93–94
Bartáková, Jarmila
PDF
[Girard, René. Obětní beránek] | 94–96
Horyna, Břetislav
PDF
[Polc, Jaroslav V., ed. Svatý Vojtěch: sborník k mileniu] | 96–97
Krafl, Pavel
PDF
[Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí] | 97–100
Václavík, David
PDF
[Krmíčková, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách] | 100–102
Pazderová, Pavlína
PDF
[Tillich, Paul. Lidské tázání po nepodmíněném] | 102–103
Pelcová, Naděžda
PDF
[Martin, Luther H. Helénistická náboženství] | 103–105
Pokorný, Petr
PDF
[Pelikán, Jaroslav. Mary through the centuries: her place in the history of culture] | 105–107
Doležalová, Iva
PDF
[Murrer, G.; Elser, M.; Ewald, S., ed. Encyklopedie náboženství] | 107–109
Papoušek, Dalibor
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [113]
PDF