Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko : s přihlédnutím k Přednímu východu

Název: Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko : s přihlédnutím k Přednímu východu
Autor: Werner, Karel
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2002
Rozsah
711 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 5
ISBN
8021029781
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 68798
Anotace
  • Kniha se zabývá především pěti velkými náboženskými systémy Asie - hinduismem, buddhismem, konfucianismem, taoismem a šintoismem. Přibližuje jejich historické pozadí a vývoj a podává výklad jejich nauk. U hinduismu je kromě jednotlivých vývojových fází v Indii věnována pozornost také jeho šíření mimo indický subkontinent do zemí Zadní Indie a do ostrovních států jihovýchodní Asie, kam podstatně zasáhl rovněž buddhismus. Buddhismus je sledován od svého zrodu a vzniku jednotlivých škol v Indii a zakotvení na Srí Lance, v Barmě a Thajsku též na své pouti po hedvábné cestě do Číny, a dále do Koreje a Japonska, a posléze oklikou z Číny i přímo z Indie do Tibetu a přilehlých území, vždy s rozborem jeho forem, jak se vyvinuly pod místním vlivem. V Číně se pozornost soustřeďuje na taoismus a konfucianismus, jejichž vliv, utvářený setkáním s buddhismem, je patrný též v Koreji a Japonsku i v Zadní Indii. Japonsko je charakterizováno především domácím šintoismem, který po jistý čas žil v symbióze s pronikajícím buddhismem, avšak dodnes si zachoval také svou vlastní svéráznou tradici. Určitý prostor je věnován i přežívajícím archaickým jevům, jako je šamanismus, a menšinovým náboženstvím, jaké představuje např. džinismus. Pojednání o indickém sikhismu je zasazeno do širšího kontextu šíření a vlivu islámu, stejně jako se výklad o náboženství indických pársů opírá o zevrubnější charakteristiku íránského zoroastrismu. Jistá pozornost je věnována také příchodu křesťanství do asijských zemí, vývozu orientálních hnutí v moderní době na Západ a vzniku synkretických hnutí po druhé světové válce v Koreji a Japonsku. Tato závažná publikace tak podává ucelený a komplexní obraz prakticky celé náboženské scény Asie.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Open Society Fund (Higher Education Support Program, grant č. HC11/96/2).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 14
Werner, Karel
PDF
hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | [15]–23
Werner, Karel
PDF
Část I: Náboženské systémy Indie
Chapter number Title Custom text
1. | Hinduismus | 27–103
Werner, Karel
PDF
2. | Buddhismus | 105–206
Werner, Karel
PDF
3. | Ostatní indická náboženství | 207–290
Werner, Karel
PDF
Část II: Náboženské cesty Číny a Koreje
Chapter number Title Custom text
1. | Náboženské a naukové směry Číny | 293–342
Werner, Karel
PDF
2. | Korejská křižovatka | 343–365
Werner, Karel
PDF
Část III: Náboženský vývoj Japonska
Chapter number Title Custom text
1. | Šintoismus a jeho národnostní a historický rámec | 369–402
Werner, Karel
PDF
2. | Buddhismus | 403–436
Werner, Karel
PDF
3. | Zvláštnosti japonského synkretismu | 437–451
Werner, Karel
PDF
Část IV: Náboženská scéna jihovýchodní Asie
Chapter number Title Custom text
1. | Jedinečnost Lanky | 455–481
Werner, Karel
PDF
2. | Buddhisticko-hinduistická impéria Zadní Indie | 483–552
Werner, Karel
PDF
3. | Bráhmanismus a buddhismus ostrovních království | 553–587
Werner, Karel
PDF
Část V: Náboženství na střeše světa a v okolí
Chapter number Title Custom text
1. | Himalájská království | 591–601
Werner, Karel
PDF
2. | Náboženský vývoj Tibetu | 603–643
Werner, Karel
PDF
3. | Cesty mongolské religiozity | 645–658
Werner, Karel
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 659–684
Werner, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Poznámka k rejstříkům | 685
Werner, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Věcný a pojmový rejstřík | 686–699
Werner, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Rejstřík jmen a názvů | 700–709
Werner, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
V edici Religionistika vychází | 710–711
PDF