Tibetský buddhismus v Burjatsku

Název: Tibetský buddhismus v Burjatsku
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2001
Rozsah
349 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 10
ISBN
8021027274
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 115213
Anotace
  • Kniha mapuje historii buddhismu v Burjatsku, popisuje rozvoj klášterní sítě a částečně zachycuje i současný stav obnovy buddhistického náboženského života. V první části je nastíněn přehled dějin šíření a usazování buddhismu v Burjatsku se zvláštním zřetelem na vztah ruského státu k tomuto "cizímu" náboženství. Z tohoto hlediska vychází i nová periodizace dějin burjatského buddhismu. Druhá část přináší podrobný geograficko-historický přehled rozvoje burjatské klášterní sítě. Jedná se o vlastně o religionistickou paralelu k tibetskému buddhistickému písemnictví näjig /gnas-jig/, tj.popisu poutních a jiných posvátných míst, včetně jejich pamětihodností. Zvláštní pozornost je věnována současnému stavu obnovy klášterů a chrámů. Použité údaje pocházejí především ze tří autorových badatelských pobytů v burjatských klášterech (1993, 1994, 2000) a částečně také z výsledků jiných expedic.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Open Society Fund (Higher Education Support Program, grant č. HC11/96/3).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | [7]–9
Bělka, Luboš
PDF
Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 15
Bělka, Luboš
PDF
Poznámka k přepisu cizích výrazů | 16–17
Bělka, Luboš
PDF
Terminologická poznámka | 17–18
Bělka, Luboš
PDF
Z dějin bádání
Chapter number Title Custom text
Ruské a sovětské bádání | 21–25
Bělka, Luboš
PDF
Bádání mimo Rusko | 25–28
Bělka, Luboš
PDF
Minulost a současnost tibetského buddhismu v Burjatsku
Chapter number Title Custom text
Územně-správní členění Burjatska | 31–37
Bělka, Luboš
PDF
Pronikání buddhismu z Tibetu a Mongolska do Zabajkalska : (17.-18. století) | 39–45
Bělka, Luboš
PDF
Uznání burjatského buddhismu jako státního náboženství Zabajkalska : (polovina 18. století) | 47–51
Bělka, Luboš
PDF
Rozvoj ekleziální struktury a vybudování klášterní sítě v Předbajkalsku a Zabajkalsku : (polovina 18. století až dvacátá léta 20. století) | 53–79
Bělka, Luboš
PDF
Likvidace náboženského života sovětskou mocí : (dvacátá a třicátá léta 20. století) | 81–90
Bělka, Luboš
PDF
První obnova burjatského buddhismu : (čtyřicátá až osmdesátá léta 20. století) | 91–100
Bělka, Luboš
PDF
Druhá obnova burjatského buddhismu : (devadesátá léta 20. století) | 101–113
Bělka, Luboš
PDF
Burjatské buddhistické kláštery
Chapter number Title Custom text
Postavení klášterů v burjatském buddhismu : [úvodní část kapitoly] | 117–121
Bělka, Luboš
PDF
Přehled burjatských buddhistických klášterů a chrámů | 123–127
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery selenginských Burjatů | 128–155
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery zakamenských Burjatů | 157–161
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery chorinských Burjatů | 162–237
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery uldurginské stepní dumy | 238–240
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery barguzinských Burjatů | 240–243
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery tunkinských Burjatů | 243–244
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery Burjatů Irkutské oblasti | 245
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery alarských a bochanských Burjatů | 245
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery echiritských Burjatů | 245–246
Bělka, Luboš
PDF
Kláštery vzniklé ve 20. století | 246–260
Bělka, Luboš
PDF
Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 263–266
Bělka, Luboš
PDF
Přílohy
Chapter number Title Custom text
Dokumenty | 269–293
Bělka, Luboš
PDF
Chronologický přehled | 295–301
Bělka, Luboš
PDF
Doporučená studijní literatura | 303–304
Bělka, Luboš
PDF
Bibliografie | 305–323
Bělka, Luboš
PDF
Seznam ilustrací | 325–329
Bělka, Luboš
PDF
Rejstřík | 331–347
Bělka, Luboš
PDF
Chapter number Title Custom text
V edici Religionistika vychází | 349
PDF