Šťastné ostrovy německého divadla

Název: Šťastné ostrovy německého divadla
Autor: Jiřík, Jan
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 386-388
Rozsah
386-388
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Leyko, Małgorzata. Teatr w krainie utopii: Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauhaus. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2012. 386 s. ISBN 978-83-7453-110-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FUCHS, Georg. 2004. Scena przyszłości [Jeviště budoucnosti]. Úvod, překlad a redakce Małgorzata Leyko. Gdaňsk: słowo/obraz terytoria, 2004.

[2] JEDLICKI, Jerzy. 2000. Świat zwyrodniały: Lęki i wyroki krytyków nowoczesności [Zdegenerovaný svět: Obavy a ortely kritiků modernity]. Varšava: Wydawnictwo Sic!, 2000.

[3] LEYKO, Małgorzata. 2002. Reżyser masowej wyobraźni: Max Reinhardt i jego "teatr dla pięciu tysięcy" [Režisér davové představivosti: Max Reinhardt a jeho "divadlo pro pět tisíc"]. Lodž: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.

[4] OSIŃSKA, Katarzyna. 2003. Klasztory i laboratoria: Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow [Kláštery a laboratoře: Ruská divadelní studia: Stanislavský, Mejerchold, Suleržický]. Gdaňsk: słowo/obraz terytoria, 2003.

[5] OSIŃSKA, Katarzyna. 2009. Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji: Kontynuacje, zerwania, transformacje [Ruské divadlo 20. století a jeho vztah k tradici: Pokračování, zánik, přeměna]. Gdaňsk: słowo/obraz terytoria, 2009.

[6] OSIŃSKI, Zbigniew. 1995. Praktizovaná utópia. Na príklade Grotowského práce Sviatok a Podujatie Vrch. Project: the Mountain of Flame. In id. Jerzy Grotowski: Od "divadla predstavení" k rituálnym hrám. Bratislava: TÁLIA-press, 1995: 229–249.

[7] REINHARDT, Max. 2004.O teatrze i aktorze [O divadle a herectví]. Úvod, překlad a redakce Małgorzata Leyko. Gdaňsk: słowo/obraz terytoria, 2004.

[8] SCHLEMMER, Oskar. 2010. Eksperymentalna scena Bauhausu: Wybór pism [Experimentální scéna Bauhausu: Výbor textů]. Úvod, překlad a redakce Małgorzata Leyko. Gdaňsk: słowo/obraz terytoria, 2010.

[9] SZACKI, Jerzy. 1971. Utopie. Praha: Mladá fronta, 1971.