Člen - deterinant

Název: Člen - deterinant
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 68-91
Rozsah
68-91
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Note
Obsahuje: Obecná charakteristika -- Člen v portugalštině -- Morfologické vlastnosti členu -- Funkce členu -- Použití členu z hlediska typu kontextu -- Sémantické operace -- Zvláštnosti v používání členu
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence