Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření?

Název: Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření?
Variantní název:
  • Weak relationship between learning strategies and achievement: a problem of operationalization and measurement?
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 3, s. [9]-28
Rozsah
[9]-28
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Strategie učení jsou v praxi a teorii automaticky považovány za efektivní pro proces učení se a jeho výsledky, nicméně výzkumná zjištění toto očekávání dokládají jen v omezené míře. Tato metodologicko-teoretická studie diskutuje konceptualizaci strategií učení a metodách jejich měření ve vazbě ke zjišťovaným vzdělávacím výsledkům. V diskusi a závěru jsou navržena doporučení, která by mohla umožnit zjišťování silnějšího vztahu strategií učení a vzdělávacích výsledků.
Learning strategies are, in theory and practice, automatically expected to be effective in learning processes and their outcomes. Nevertheless, research findings support these expectations to only a limited extent. This methodological-theoretical study discusses the conceptualization of learning strategies and their measurement in connection to achievement. It formulates recommendations which could make it possible to estimate a stronger relationship between learning strategies and achievement.
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu GAP407/12/0432 Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií financovaného Grantovou agenturou České republiky.
Reference
[1] Alexander, P. A. (1997). Knowledge seeking and self-schema: A case for the motivational dimensions of exposition. Educational Psychologist, 32(2), 83–94. | DOI 10.1207/s15326985ep3202_3

[2] Artelt, C. (2006). Lernstrategien in der Schule. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Eds.), Handbuch Lernstrategien (s. 337–351). Göttingen: Hogrefe.

[3] Artelt, C. (2000a). Strategisches Lernen. Münster: Waxmann.

[4] Artelt, C. (2000b). Wie prädiktiv sind retrospektive Selbstberichte über den Gebrauch von Lernstrategien für strategisches Lernen? Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 14(2/3), 72–84.

[5] Artelt, C., Demmrich, A., & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In Deutsches PISA Konsortium, PISA 2000 (s. 217–298). Opladen: Leske & Budrich.

[6] Baker, L., & Brown, A. L. (1984). Metacognitive skills and reading. In P. D. Pearson, R. Barr, M. Kamil, & P. Mosenthal (Eds.), Handbook of Reading Research (s. 353–394). New York: Longman.

[7] Baumert, J. (1993). Lernstrategien, motivationale Orientierung und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Kontext schulischen Lernens. Unterrichtswissenschaft, 21(4), 327–354.

[8] Baumert, J., Heyn, S., & Köller, O. (1992). Das Kieler Lernstrategien-Inventar (KSI). Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel.

[9] Baumert, J., & Köller, O. (1996). Lernstrategien und schulische Leistungen. In J. Möller & O. Köller (Eds.), Emotionen, Kognitionen und Schulleistung (s. 137–154). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

[10] Blickle, G. (1996). Personality traits, learning strategies and performance. European Journal of Personality, 10(5), 337–352. | DOI 10.1002/(SICI)1099-0984(199612)10:5<337::AID-PER258>3.0.CO;2-7

[11] Boerner, S., Seeber, G., Keller, H., & Beinborn, P. (2005). Lernstrategien und Lernerfolg im Studium: Zur Validierung des LIST bei berufstätigen Studierenden. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 37(1), 17–26.

[12] Bruner, J. S., Goodnow, J. J., & Austin, G. A. (1956). A Study of Thinking. New York: Wiley.

[13] Cohen, A. D. (2007). Coming to terms with language learner strategies: Surveying the experts. In D. C. Cohen & E. M. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies (s. 29–45). Oxford: Oxford University Press.

[14] Creß, U. (1999). Personale und situative Einflussfaktoren auf das selbstgesteuerte Lernen Erwachsener. Regensburg: Roderer.

[15] Creß, U., & Friedrich, H. F. (2000). Selbst gesteuertes Lernen Erwachsener. Eine Lernertypologie auf der Basis von Lernstrategien, Lernmotivation und Selbstkonzept. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 14(4), 194–205.

[16] Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

[17] Friedrich, H. F. (1995). Analyse und Förderung kognitiver Lernstrategien. Empirische Pädagogik, 9(2), 115–153.

[18] Friedrich, H. F., & Mandl, H. (Eds.). (2006). Handbuch Lernstrategien. Göttingen: Hogrefe.

[19] Giesler, J. M., & Huppmann, G. (2000). Faktorielle und prädiktive Validität eines Fragebogens zur Erfassung von Lernstrategien (LIST) bei Studierenden der Medizin im zweiten Semester. Mainz: Universität Mainz.

[20] Gniostko, C. (2005). Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden: Eine Lernertypologie auf der Basis von Lernstrategien, Motivation und Selbstkonzept (diplomová práce). Bielefeld: Universität Bielefeld.

[21] Hamilton, R. J. (1997). Effects of three types of elaboration on learning concepts from text. Contemporary Educational Psychology, 22(3), 299–318. | DOI 10.1006/ceps.1997.0935

[22] Hartl, P., & Hartlová, H. (2004). Psychologický slovník. Praha: Portál.

[23] Hsiao, T.-Y., & Oxford, R. L. (2002). Comparing theories of language learning strategies: A confirmatory factor analysis. The Modern Language Journal, 86(3), 368–383. | DOI 10.1111/1540-4781.00155

[24] Chi, M. T. H., Bassok, M., Lewis, M. W., Reimann, P., & Glaser, R. (1989). Self-explanations: How students study and use examples in learning to solve problems. Cognitive Science, 13(2), 145–182. | DOI 10.1207/s15516709cog1302_1

[25] Janík, T. (2007). Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti. Analýza procesů vyučování a učení v základní škole (habilitační práce). Brno: Masarykova univerzita.

[26] Janíková, V. (2007). Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita.

[27] Kardash, C. M., & Amlund, J. T. (1991). Self-reported learning strategies and learning from expository text. Contemporary Educational Psychology, 16(2), 117–138. | DOI 10.1016/0361-476X(91)90032-G

[28] Kember, D., Jamieson, Q. W., Pomfret, M., & Wong, E. T. (1995). Learning approaches, study time and academic performance. Higher Education, 29(3), 329–343. | DOI 10.1007/BF01384497

[29] Klauer, K. J. (1988). Teaching for learning to learn: A critical appraisal with some proposals. Instructional Science, 17(4), 351–367. | DOI 10.1007/BF00056221

[30] Krapp, A. (1993). Lernstrategien: Konzepte, Methoden und Befunde. Unterrichtswissenschaft, 21(4), 291–311.

[31] Lathinen, V., Lonka, K., & Lindblom-Ylänne. S. (1997). Spontaneous study strategies and the quality of knowledge construction. British Journal of Educational Psychology, 67(1), 13–24. | DOI 10.1111/j.2044-8279.1997.tb01223.x

[32] Lehtinen, E. (1992). Lern- und Bewältigungsstrategien im Unterricht. In H. Mandl & F. H. Friedrich (Eds.), Lern- und Denkstrategien (s. 125–149). Göttingen: Hogrefe.

[33] Leutner, D., & Leopold, C. (2006). Selbstregulation beim Lernen aus Sachtexten. In H. Mandl & H. F. Friedrich, Handbuch Lernstrategien (s. 162–171). Göttingen: Hogrefe.

[34] Leutner, D., Barthel, A., & Schreiber, B. (2001). Studierende können lernen, sich selbst zum Lernen zu motivieren. Ein Trainingsexperiment. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 15(3/4), 155–167. | DOI 10.1024//1010-0652.15.34.155

[35] Lidell, H. G., & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press.

[36] Lind, G., & Sandmann, A. (2003). Lernstrategien und Domänwissen. Zeitschrift für Psychologie, 211(4), 171–192.

[37] Lojová, G., & Vlčková, K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál.

[38] Lonka, K., Lindblom-Ylänne, S., & Maury, S. (1994). The effect of study strategies on learning from text. Learning and Instruction, 4(3), 253–271. | DOI 10.1016/0959-4752(94)90026-4

[39] Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

[40] Marton, F., & Säljö, R. (1984). Approaches to learning. In F. Marton, D. Hounsell, & N. Entwistle (Eds.), The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish Academic Press.

[41] Nolen, S. B. (1988). Reasons for studying: motivational orientations and study strategies. Cognition and Instruction, 5(4), 269–287. | DOI 10.1207/s1532690xci0504_2

[42] O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

[43] Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House Publisher.

[44] Pickl, C., Schmitz, B., Fischer, R., & Heusel, N. (2001). Prozessuale Evaluation eines Trainingsprogrammes für Lernstrategien im schulischen Kontext. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 48(1), 14–29.

[45] Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33–40. | DOI 10.1037/0022-0663.82.1.33

[46] Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor: NCRIPTAL, The University of Michigan.

[47] Pokay, P., & Blumenfeld, P. C. (1990). Predicting achievement early and late in the semester: the role of motivation and use of learning strategies. Journal of Educational Psychology, 82(1), 41–50. | DOI 10.1037/0022-0663.82.1.41

[48] Pressley, M., Wood, E., & Woloshyn, V. E. (1990). Elaborative interrogation and facilitation of fact learning: Why having a knowledge base is one thing and using it is quite another. In W. Schneider & F. E. Weinert (Eds.), Interactions among Aptitudes, Strategies, and Knowledge in Cognitive Performance (s. 200–221). New York: Springer.

[49] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[50] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2007). Praha: VÚP.

[51] Seel, N. (Ed.). (2011). Encyclopedia of the Sciences of Learning. New York: Springer.

[52] Schiefele, U. (2005). Prüfungsnahe Erfassung von Lernstrategien und deren Vorhersagewert für nachfolgende Lernleistungen. In C. Artelt & B. Moschner (Eds.), Lernstrategien und Metakognition. Implikationen für Forschung und Praxis (s. 13–42). Münster: Waxmann.

[53] Schiefele, U., Streblow, L., Ermgassen, U., & Moschner, B. (2003). Lernmotivation und Lernstrategien als Bedingungen der Studienleistung. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 17(3/4), 185–198.

[54] Schiefele, U., Wild, K.-P., & Winteler, A. (1995). Lernaufwand und Elaborationsstrategien als Mediatoren der Beziehung von Studieninteresse und Studienleistung. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 9(3/4), 181–188.

[55] Simpson, M. L., Olejnik, S., Yu-Wen Tam, A., & Supattathum, S. (1994). Elaborative verbal rehearsals and college students' cognitive performance. Journal of Educational Psychology, 86(2), 267–278. | DOI 10.1037/0022-0663.86.2.267

[56] Sinkavich, F. J. (1994). Metamemory, attributional style, and study strategies: Predicting classroom performance in graduate students. Journal of Instructional Psychology, 21(2), 172–182.

[57] Souvignier, E., & Gold, A. (2004). Lernstrategien und Lernerfolg bei einfachen und komplexen Leistungsanforderungen. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 51(4), 309–318.

[58] Souvignier, E., & Rös, K. (2005). Lernstrategien und Lernerfolg bei komplexen Leistungsanforderungen. Analysen mit Fragebogen und Lerntagebuch. In C. Artelt & B. Moschner (Eds.), Lernstrategien und Metakognition. Implikationen für Forschung und Praxis (s. 65–76). Münster: Waxmann.

[59] Spörer, N. (2009). Selbstberichtsverfahren zur Erfassung von Lernstrategien im Grundschulalter. In F. Hellmich & S. Wernke (Eds.), Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde, und praktische Implikationen (s. 71–88). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

[60] Stein, B. S., Morris, C. D., & Bransford, J. D. (1978). Constraints on effective elaboration. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 17(6), 707–714. | DOI 10.1016/S0022-5371(78)90423-1

[61] Streblow, M., & Schiefele, U. (2006). Lernstrategien im Studium. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Eds.), Handbuch Lernstrategien (s. 352–365). Göttingen: Hogrefe.

[62] Švec, V. (1998). Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

[63] Van Meter, P., Yokoi, L., & Pressley, M. (1994). College students' theory of note-taking derived from their perceptions of note-taking. Journal of Educational Psychology, 86(3), 323–338. | DOI 10.1037/0022-0663.86.3.323

[64] Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání a efektivity strategií na gymnáziích. Brno: Paido.

[65] Vlčková, K. (2009). Strategie učení: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In M. Janíková, K. Vlčková, P. Doulík, T. Janík, P. Jelemenská, & K. Starý, Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 97–116). Brno: Paido.

[66] Vlčková, K. (2010). Žákovské strategie učení cizímu jazyku ve všeobecném vzdělávání (průřezový výzkum) (habilitační práce). Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Vlckova/habilitace/HABILITACNI_PRACE_2010.pdf

[67] Vlčková, K., Berger, J., & Völkle, M. (2013). Classification Theories of Foreign Language Learning Strategies: An Exploratory Analysis. Studia paedagogica 18(4), 93–113. | DOI 10.5817/SP2013-4-6

[68] Veenman, M. V. J. (2005). The assessment of metacognitive skills: What can be learned from multi-method designs? In C. Artelt & B. Moschner (Eds.), Lernstrategien und metakognition: Implikationen für forshung und praxis (s. 77–99). Münster: Waxmann.

[69] Weinert, F. (1984). Metakognition und Motivation als Determinanten der Lerneffektivität. In F. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), Metakognition, Motivation und Lernen (s. 9–21). Stuttgart: Kohlhammer.

[70] Weinstein, C. E. (1987). LASSI User's Manual for those Administering the Learning and Study Strategies Inventory. Clearwater: H & H.

[71] Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (s. 315–327). New York: Macmillan.

[72] Wernke, S. (2013). Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen. Münster: Waxman Verlag.

[73] Wild, K.-P. (1998). Lernstrategien und Lernstile. In D. H. Rost, Handwörterbuch Pädagogischer Psychologie (s. 309–312). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

[74] Wild, K.-P. (2000). Lernstrategien im Studium. Münster: Waxmann.

[75] Wild, K.-P., & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogen. Zeitschrift für differentielle und diagnostische Psychologie, 15(4), 185–200.

[76] Wild, K.-P., Schiefele, U., & Winteler, A. (1992). LIST – Ein Verfahren zur Erfassung von Lernstrategien im Studium. München: Universität der Bundeswehr.

[77] Willoughby, T., & Wood, E. (1994). Elaborative interrogation examined at encoding and retrieval. Learning and Instruction, 4(2), 139–149. | DOI 10.1016/0959-4752(94)90008-6

[78] Wuttke, E. (2000). Lernstrategien im Lernprozess Analysemethode, Strategieeinsatz und Auswirkungen auf den Lernerfolg. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 3(1), 97–110. | DOI 10.1007/s11618-000-0007-6