Smembrare il corpo del re e moltiplicare le reliquie del santo: il caso di Luigi IX di Francia

Název: Smembrare il corpo del re e moltiplicare le reliquie del santo: il caso di Luigi IX di Francia
Variantní název:
  • Rozdělení těla krále a zmnožení relikvií světce: příklad Ludvíka IX. Francouzského
Zdrojový dokument: Convivium. 2014, roč. 1, č. 1, s. [88]-[101]
Rozsah
[88]-[101]
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
On August 25, 1270, King Louis IX of France died in Tunis. After his death, in the presence of France's new king, Philippe III, and of King Charles I of Sicily, the body of Louis was dismembered and cooked so that the bones could be transferred to the abbatial church of Saint Denis, where Louis was intended to be buried. On that occasion, Charles I asked that the heart, viscera, and flesh be given to him to transport to Sicily. During the journey from Tunis to Monreale, as well as the journey from Monreale to Paris, many miracles occurred, which were then attested in the process that led to the canonization of Louis IX in 1297. This article proposes a reconstruction of the route on which the relics of Louis IX were taken from the Mediterranean to continental Europe, highlighting their political use and symbolic effects, and refers to the ways in which these relics and their reliquaries became the subject of heated scholarly debate in the nineteenth century.
25. srpna roku 1270 zemřel v Tunisu král Ludvík IX. Po jeho smrti bylo jeho tělo za přítomnosti nového francouzského krále Filipa III. a krále Sicílie, Karla I., rozřezáno a uvařeno tak, aby ostatky mohly být přeneseny do opatského kostela Saint-Denis, kde měl být král pohřben. Při této příležitosti požádal Karel I. o srdce, vnitřnosti a maso, aby je převezl na Sicílii. Během cesty z Tunisu do Monreale, stejně jako během cesty z Monreale do Paříže, se událo mnoho zázraků potvrzených v procesu, který vedl ke kanonizaci Ludvíka IX. v roce 1297. Tento článek navrhuje rekonstrukci cesty relikvií Ludvíka IX. ze Středozemí do kontinentální Evropy a zdůrazňuje jejich politické využití a symbolické dopady a naznačuje, jak se studované relikvie a relikviáře staly předmětem žhavých badatelských diskusí v 19. století.