La mensa en marbre et l'altar maius de la cathédrale romane de Naples au cours des XIe et XIIe siècles

Název: La mensa en marbre et l'altar maius de la cathédrale romane de Naples au cours des XIe et XIIe siècles
Variantní název:
  • Mramorová menza a altar maius románské katedrály v Neapoli v 11. a 12. století
Zdrojový dokument: Convivium. 2014, roč. 1, č. 1, s. 136-151
Rozsah
136-151
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The discovery of the altar table of the Romanesque cathedral of Naples is a significant archaeological find. The object is a large slab of white Proconnesian marble preserved in the antiquarium of what is now the chapel of Santa Restituta. This paper studies the historical and historiographical context of this object and places the altar maius of the Romanesque cathedral of Naples in the artistic and liturgical context of eleventh and twelfth century southern Europe.
Znovunalezení oltářní menzy románské katedrály v Neapoli je velkou událostí. Jedná se o velkou desku z bílého prokonnéského mramoru, která je uchována v lapidáriu dnešní kaple sv. Restituty. Autor tohoto článku se zabývá historickým a historiografickým kontextem tohoto objektu a umísťuje altar maius románské katedrály v Neapoli do uměleckého a liturgického kontextu jižní Evropy 11. a 12. století.