Prostředky vyjádření nejistoty v prozaickém díle Jáchyma Topola

Název: Prostředky vyjádření nejistoty v prozaickém díle Jáchyma Topola
Variantní název:
  • Expressing incertitude in Jáchym Topol's fictions
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. 110-130
Rozsah
110-130
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper aims to analyse the means for achieving uncertainty in Jáchym Topol's fictions. Uncer-tainty can be the result of a chosen type of character (whose motivations are not presented to the reader), unstable boundary between fictional reality and illusion, utilization of dreams and hallu-cinations, and the lack of information in general. In texts with child narrators (Chladnou zemí may be regarded as a valid example, since its narrator shows signs of immaturity) uncertainty is mainly the result of a vast amount of conflicting information and indistinct functioning of a variety of objects which are crucial for plot development. The uncertainty means employed can be catego-rized using different criteria: whether they are used on explicit or implicit level of a text; whether they are used in the gaps; the acuteness with which the fiction text encourages explicit semantic determination in the reading process. Whatever the criteria, it can be argued that the author does not provide reliable clues to determine which of the offered explanations should be the "right" one. This is further complicated by the issue of narrator's unreliability and the central role narration plays in Topol's fiction.
Note
Tato práce byla podpořena z projektu "Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce" (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státnímrozpočtem České republiky.
This work was supported by the project "Employment of Best Young Scientists for International Cooperation Empowerment"(CZ.1.07/2.3.00/30.0037) co-financed from European Social Fund and the state budget of the Czech Republic.
Reference
[1] TOPOL, Jáchym, 1996. Sestra. 2. vydání (Brno: Atlantis)

[2] TOPOL, Jáchym, 2006. Anděl. 4. vydání (Praha: Torst) 2001 Noční práce (Praha: Torst)

[3] TOPOL, Jáchym, 2005. Kloktat dehet (Praha: Torst)

[4] TOPOL, Jáchym, 2007. Supermarket sovětských hrdinů (Praha: Torst)

[5] TOPOL, Jáchym, 2009. Chladnou zemí (Praha: Torst)

[6] ALENKA, Antonín, 1994. "Já jsem někdo jiný! čili Agent Jícha potká v Potoku syna člověka", Literární noviny 5, č. 29, s. 6

[7] BUDÍN, Viktor, 1994. "Román z roku 1 a 2 a 3...", Nové knihy 34, č. 22, s. 1

[8] BUDÍN, Viktor, 1996. "Rudý nebe nad Andělem", Nové knihy 36, č. 3, s. 1

[9] DOLEŽEL, Lubomír, 1997. "Mimésis a možné světy", Česká literatura 45, č. 6, s. 600–624

[10] DOLEŽEL, Lubomír, 1999. "Fikční světy: Hustota, mezery a vyvozování", Estetika 36, č. 4, s. 1–14

[11] DOLEŽEL, Lubomír, 2003. Heterocosmika (Praha: Karolinum)

[12] ECO, Umberto, 2004. Meze interpretace (Praha: Karolinum)

[13] FONIOKOVÁ, Zuzana, 2012. "Hranice nespolehlivého vyprávění", Bohemica litteraria, 15, č. 1, s. 101–119

[14] GABRIEL, Jan, 1994. "Byl čas po výbuchu a my žili v rozvalinách", Literární noviny 5, č. 24, s. 6

[15] GALMICHE, Xavier, 2005. "Nastal tartas", A2 [online] č. 4 [cit. 13. června 2013] Dostupné na internetu: http://www.advojka.cz/archiv/2005/4/nastal-tartas

[16] VAN GENNEP, Arnold, 1997. Přechodové rituály (Praha: NLN)

[17] GRENZ, Stanley J., 1997. Úvod do postmodernismu (Návrat domů: Praha)

[18] HAMAN, Aleš, 2002. "Znovu Jáchym Topol, znovu katastrofický svět", Tvar 13, č. 3, s. 16

[19] HAMAN, Aleš, 2009. "Topolovo chladní peklo", Tvar 20, č. 12, s. 23

[20] JANOUŠEK, Pavel, 2009. "Hranice fabulace, obraz zla mezi dokumentem a postmoderním rejem v novém románu Jáchyma Topola", Host 25, č. 6, s. 45–47

[21] JUŘÍKOVÁ, Eliška F., 2005. "Bastard aneb legenda o zániku českého národa", Host 21, č. 7, s. 67

[22] JUNGMANN, Milan, 1996. "Topolův Anděl", Literární noviny 7, č. 18, s. 7

[23] KOBLÍŽEK, Tomáš, 2010. "Teorie fikčních světů: kritická reflexe", Svět literatury 20, č. 41, s. 43

[24] KOPÁČ, Radim, 2009. "Topol přichází s novelou Chladnou zemí", Novinky.cz [online], [cit. 11. června 2013] Dostupné na internetu http://www.novinky.cz/kultura/167999-jachym-topol-prichazi-s-novelou-chladnou-zemi.html

[25] NEUBAUER, Zdeněk, 2007. O počátku, cestě a znamení časů, Úvahy o vědě a vědění (Praha: Malvín)

[26] NOVOTNÝ, Vladimír, 2002. "Románová scenérie holocénu se strojky", Tvar 13, č. 3, s. 16

[27] PECHAR, Jiří, 1996. "Smysl života a smysl literatury", Literární noviny 5, č. 5, s. 5

[28] PEŇÁS, Jiří, 2005. "Žvýkat a polykat Topola", Divadelní noviny [online] 14, č. 19 [cit. 13. června 2013] Dostupné na internetu: http://www.divadlo.cz/noviny/archiv2005/cislo19/texty.html

[29] PILAŘ, Martin, 2002. "Bůh má pořád indiánský rysy", Host 17, č. 1, s. 10

[30] RYAN, Marie-Laure, 1997. "Možné světy v soudobé teorii literatury", Česká literatura 45, č. 6, s. 570–599

[31] ŠANDA, Zdeněk, 2003. "Proměna narativu Jáchyma Topola", Svět literatury 13, č. 26/27, s. 197–202

[32] ŠKAPOVÁ, Zdena, 2005. Vyčerpávající bloudění Jáchyma Topola, Český rozhlas [online], [cit. 11. června 2013] Dostupné na internetu: http://www.rozhlas.cz/kultura/portal/_zprava/206410

[33] TOMÁŠ, Filip, 2002. "Noční práce Jáchyma Topola", Tvar 13, č. 3, s. 17

[34] VOJTĚCH, Daniel, 1994. "Příběh naší zkušenosti", Literární noviny 5, č. 27, s. 6

[35] WEISS, Tomáš, TOPOL, Jáchym, 2000. Nemůžu se zastavit (Praha: Portál)

[36] WELSCH, Wolfgang, 1993. Postmoderna – pluralita jako etická a politická hodnota (Praha: KLP – Koniash Latin Press)