Smrt, vzkříšení a lety do vesmíru

Název: Smrt, vzkříšení a lety do vesmíru
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2014, roč. 15, č. 1, s. [104]-115
Rozsah
[104]-115
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato studie si klade za cíl představit antropologické a kosmologické názory ruského myslitele Nikolaje Fjodorova (1829 – 1903). Fjodorov nabízí fantastickou futuristickou vizi, v níž jsou nejen odstraněny války, nemoci a hlad, ale člověk ve snaze o své zdokonalení přemůže také smrt. Bratrství a láska povede podle Fjodorova sjednocené lidstvo k tomu, že životu vrátí všechny zemřelé předky. Tito vzkříšení lidé zabydlí zemi a později i celý vesmír. Fjodorov bývá považován za zakladatele filozofie ruského kosmismu. Mezi jeho žáky lze zařadit i Konstantina Ciolkovského, který jako první uvažoval o možnosti dobytí vesmíru pomocí raket. Na Ciolkovského přímo navazují zakladatelé sovětského vesmírného programu. Autor této studie předkládá hypotézu, že myšlenka pilotovaných kosmických letů vznikla v pseudovědeckém prostředí ruského kosmismu. Přestože byly pilotované lety do vesmíru během dvacátého století tohoto svého z vědeckého hlediska problematického zdůvodnění zbaveny, dosud nikdo žádné vědecké zdůvodnění pilotovaných vesmírných letů nenabídl.
This study aims to present anthropological and cosmological views of the Russian thinker Nikolai Fedorov (1829-1903). Fedorov developed fantastic futuristic vision. Not only war, disease and hunger will be removed in the future, but a man also overcome death in pursuit of his improvement. Humankind united in brotherhood and love will return the lives of all deceased ancestors. These resurrection people inhabit the earth and later the universe. Fedorov is regarded as the founder of philosophy of Russian Cosmism. Among Fedorov's pupils can also include Konstantin Tsiolkovsky, who first considered the possibility of conquering space using rockets. Tsiolkovsky directly linked to the founders of the Soviet space program. The author presents the hypothesis that the idea of manned space flight originated in pseudoscientific Russian Cosmism. Although the manned space flight deprived of its scientifically questionable justification, so far nobody has offered scientific justification for manned space flights.