2

Title: Porta Balkanica
Rok: 2015
Ročník: 7
Číslo: 2
Rok vydání
2015
ISSN
1804-2449
Ústav FF MU
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial]Zeman, Pavel PDF
Lingvistika
Title Document
K využití Hammingovy metriky při výzkumu fonotaktiky novořečtiny | [4]–10
Surovčák, Martin
PDF
Historie
Title Document
The December 2nd, 1945 Albanian elections : legitimization, or mere formalization for communist power? | [11]–24
Boçi, Sonila
PDF
Národná symbolika a mýtus v srbských vojenských piesňach z obdobia r. 1991-1995 | [25]–34
Melichárek, Maroš
PDF
Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám | [35]–50
Mosković, Boris
PDF
Židé v Albánii - vznik a vývoj židovského osídlení do konce 17. století | [51]–58
Buřič, Martin
PDF
Překlad
Title Document
Bashkim Shehu: Labyrintem svazků tajné policie | [59]–61
Shehu, Bashkim
PDF
Okénko do současné bulharské krátké povídky | [62]–66
Martinková, Nela; Damjanov, Marin; Stoeva, Cveta
PDF
Reportáž
Title Document
Albanian Challenge - Jak jsme stavěli mosty, nejenom ty z ocele | [67]–[70]
Dobra, Robert
PDF
Rozhovor
Title Document
Rozhovor: Hana Gladkova | [71]–[74]
Redakce časopisu Porta Balkanica; Gladkova, Hana
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [75]
PDF
Title Document
Instructions for authors | [76]
PDF