Словосочетания с несклоняемым препозитивным определением из области ЛГБТ в русском и чешском языках

Název: Словосочетания с несклоняемым препозитивным определением из области ЛГБТ в русском и чешском языках
Transliterovaný název
Slovosočetanija s nesklonjajemym prepozitivnym opredelenijem iz oblasti LGBT v russkom i češskom jazykach
Variantní název:
  • Phrases with non-declined prepositional attribute from the LGBT area in Russian and Czech
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2017, roč. 10, č. 2, s. 21-28
Rozsah
21-28
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Attribute in agreement or non-agreeing attribute and noun modifier (приложение), if we do not count predication, has the attributive function in relation to nouns in both Russian and Czech sentences. However, in the last two or three decadesx, construction with non-declined prepositional attribute of the following type джентльмен клуб, SMS zpráva has been very productive in both languages. Phrases with non-declined prepositional attribute seem to occur in texts from different spheres of life. Human sexuality is one of them. Research on the above mentioned phrases from the LGBT area in Russian and Czech is described in the text. Particular phrases, which are arranged in descending order based on the number of units with certain non-declined prepositional attribute, are reported and explained. A comparison between Russian and Czech is made at the end of the text.
Reference
[1] Dviženije èks-gejev. https://ru.wikipedia.org/wiki/Движение_экс-геев. [online]. [cit. 3. 9. 2016].

[2] FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S. (2005): Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc.

[3] Gej-prajd. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей-прайд. [online]. [cit. 3. 9. 2016].

[4] Gej. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей. [online]. [cit. 3. 9. 2016].

[5] KESNER, J. (2007): Prepozitivnoje substantivnoje opredelenije v češskom i russkom jazykach. In: RICHTEREK, O. (ed.): Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23.–24.1.2007. Ústí nad Orlicí, s. 145–149.

[6] KESNER, J. (2008): Ješče raz k prepozitivnomu substantivnomu opredeleniju v russkom jazyke. In: VOBOŘIL, L. (ed.): Rossica Olomucensia XLVI–II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.8.–1.9.2007. Olomouc, s. 69–74.

[7] KESNER, J. (2009): Spojení s prepozitivním substantivním přívlastkem cizího původu v češtině ve srovnání s ruštinou. In: RICHTEREK, O., PŮŽA, M. (eds): Dialog kultur V. Sborník referátů z mezinárodní konference konané v roce 50. výročí vysokoškolského učitelského vzdělávání v Hradci Králové. Ústí nad Orlicí, s. 104–111. CD-ROM.

[8] KUBÍK, M. et al. (1983): Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Praha. Kvir. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квир. [online]. [cit. 3. 9. 2016].

[9] NEDOMOVÁ, Z. (2013): Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů). Ostrava.

[10] PLESNÍK, L. (2015): Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes. In: GAZDA, J. (ed.): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno, s. 117–123.

[11] ŠMILAUER, V. (1971): Novočeské tvoření slov. Praha.