K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách

Název: K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách
Variantní název:
  • Befunde zu den Gestalten der mittelalterlichen Fasaden an den städtischen Kommunikationen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 245-252
Rozsah
245-252
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CRAMER, J.: Befunde zur Aussenfarbigkeit von Burgen, In: Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten (hrsg.H. Hofrichter), Stuttgart 1993.

[2] HOLL, I.: Köszeg vára a kozépkorban, Az 1960-1962. évi ásatások eredménye, Fontes Archaeologici Hungariae, Budapest 1992.

[3] KOSTKA, J.-ÚRADNÍČEK, V.: Príspevok k poznaniu stredovekej polychrómie priečelí, Sborník FFUK Musaica XVII (VI), Bratislava 1966.

[4] LÖVEI, P.: Fassaden mit gemalter Quaderung bei Profanbauten des mittelalterlichen Ungarns, In: Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten (hrsg. H. Hofrichetr), Stuttgart 1993.

[5] Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541, Schallaburg 1982, Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Wien 1982.

[6] MENCL, V. a kol.: Výtvarný vývoj středověkých omítek, Praha 1968.

[7] MÖLLER, R.: Oberflächenstrukturen und Farbigkeit durch Steinbearbeitung, In: Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten (hrsg. H. Hofrichter), Stuttgart 1993.

[8] PAULUSOVÁ, S.-GOJDIČ, I.: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici tri roky po obnove, Pamiatky a príroda 1981, č.3.

[9] SURA, M.: Banská Bystrica, Pamiatková rezervácia, Bratislava 1982.