Chebský hrad, prezentace objeveného

Název: Chebský hrad, prezentace objeveného
Variantní název:
  • Präsentation neuer Ausgrabungen auf der Egerer Burg
Přispěvatel
Šebestová, Hana (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 183-189
Rozsah
183-189
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BUBERL, Paul, 1942: Die hohenstaufische Kaiserburg in Eger. In: Deutsche Kunst- und Denkmalpflege, Jhg. 1942/43, S. 8-13.

[2] JONAS, Julius Ernst, 1912: Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911. In: Jahrbuch d. Kunsthist. Inst. d. K. k. Zentralkommission für Denkmalpflege, Heft I-IV, Wien.

[3] KNOR, Antonin, 1933: Cheb-hrad. Výzkum říjen 1933. Fundbericht Nr. 2547/33 im Archiv ArÚ AV ČR Praha.

[4] SCHÜRER, Oskar, 1929: Die Doppelkapelle der Kaiserpfalz Eger. Eger.

[5] SCHÜRER, Oskar, 1934: Geschichte von Burg und Pfalz Eger. München.

[6] SCHÜRER, Oskar, 1934: Die Kaiserpfalz Eger. Berlin.

[7] STLOUKAL, Milan-SZYLVÁSSY, Johann-ŠEBESTA, Pavel, 1988: Die slawische Gräberstätte auf der Kaiserburg in Cheb (Eger). In: Památky archeologické LXXIX, 390-423.

[8] ŠEBESTA, Pavel, 1993: Podoba chebského hradu v době Valdštejnovy Tragedie. In: Sborník Chebského muzea, 3-8. Cheb.

[9] ŠEBESTA, Pavel, 1997: Archäologische Forschung der Kaiserburg zu Eger. In: Z pravěku do středověku, 197-203. Brno.

[10] ŠEBESTA, Pavel, 1998: Císařský a královský hrad v Chebu. Cheb.

[11] ŠEBESTA, Pavel, 1999, Raně středověké pohřebiště v Chebu. In: Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 8. setkání Běšiny u Klatov 1998. Espelkamp.

[12] ŠEBESTA, Pavel, 2000: První slovanská obydlí v Chebu: In: Sborník Chebského muzea 1999, 5-11.

[13] ŠEBESTA, Pavel, 2001: Štaufská hradní kaple v Chebu. In: Sborník Chebského muzea 2000, 9-16.