Reflexe díla D.I. Fonvizina v českém prostředí

Název: Reflexe díla D.I. Fonvizina v českém prostředí
Variantní název:
  • Czech reflections on works by Fonvizin
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2019, roč. 12, č. 2, s. 45-55
Rozsah
45-55
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tato studie vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu Výzkum slovanského areálu: generační proměny číslo MUNI/A/1078/2018 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2019.
Reference
[1] BLAGOJ, D. (1945): D. I. Fonvizin. Moskva.

[2] BOK, T. (1949): Povedená rodinka. Divadelní program. Liberec.

[3] BOTURA, M. (ed.) (1977): Slovník ruských spisovatelů. Praha.

[4] ČERNÝ, F. (1964): Národní divadlo mezi dvěma válkami. In: KECLÍK, P. (ed.): Kniha o Národním divadle 1883–1963. Praha, s. 33–45.

[5] ČERNÝ, J. (2006): Divadlo 111 – Okouzlená divadelnost. In: CÍSAŘ, J. (ed.): Divadla svítící do tmy. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 70. let 20. století. Praha, 2006, s. 42–58.

[6] ČERVINKA, V. (1923): Předmluva. In: FONVIZIN, D. I.: Mazánek: komedie o pěti dějstvích. Praha, s. 3–6.

[7] DATABÁZE ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA (2005): Kompletní seznam premiér Divadla 111. Amatérské divadlo. https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=5191. [online]. [cit 12. 6. 2019].

[8] FONVIZIN, D. I. (1856): Izbrannyje sočinenija. Sankt-peterburg.

[9] FONVIZIN, D. I. (1923): Mazánek: komedie o pěti dějstvích. Praha.

[10] FONVIZIN, D. I. (1959): Pan generál aneb Zmařená svatba. Praha.

[11] FONVIZIN, D. I. (1960): Komedie: Brigadýr: Výrostek. Praha.

[12] FONVIZIN, D. I. (1967): Brigadier. Bratislava.

[13] HÁSKOVÁ, Z. (1924): Mazánek. Československá republika, 1924, č. 82, s. 7.

[14] HRALA, M. (ed.) (2002): Kapitoly z dějiny českého překladu. Praha.

[15] JELÍNKOVÁ, J. (1984): Čítanka z ruské literatury. Praha.

[16] ILEK, B. (1946): Děnis Ivanovič Fonvizin. Mazánek. Divadelní program. Olomouc.

[17] J. P. (1924): Hlasy tisku o Fon-Vizinově "Mazánkovi", Shawově "Kapitánu Brassboundovi" a de Porto-Richeově "Minulosti". Československé divadlo: rozhledy po světě divadelním, č. 2, s. 133.

[18] JAROŠ, J. (1959): Slovo o zapomenutém klasikovi. Divadelní program. Brno.

[19] JUST, V. (2010): Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech. Praha.

[20] K premiéře Fonvizinova Mazánka v olomouckém divadle. (1946). Osvobozený našinec, 21. 3. 1946, s. 6.

[21] KLÍMA, K. Z. (1924): Z pražské činohry: Denis Ivanovič Fonvizin – Mazánek. Lidové noviny, 23. 3. 1924, s. 9.

[22] KLOSOVÁ, L. (1986): Život za divadlo: Marie Hübnerová. Praha.

[23] KLUSOŇOVÁ, M. (2013): Divadelní zákon z r. 1948. In: VOJÁČEK, L., TAUCHEN, J. (eds): //I. česko-slovenské setkání doktorandských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Sborník příspěvků z konference. Brno, s. 158–168.

[24] KOVAČIČOVÁ, O. (1989): D. I. Fonvizin. In: FOJTÍKOVÁ, E. (ed.): Staroruská čítanka. Praha, s. 332–344.

[25] KOVAČIČOVÁ, O. (red.) (1996): Osemnáste storočie v ruskej literatúre. Bratislava.

[26] KOVAČIČOVÁ, O. a kol. (2007): Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia. Bratislava.

[27] KUNC, J. (ed.) (1954): Kniha o velkých ruských spisovatelích. Praha.

[28] KURŠ, A. (1954): Několik poznámek úvodem. In: FONVIZIN, D. I.: Maminčin mazánek. Praha, s. 91–102.

[29] MAJEROVÁ, M. (1924): Osvícenská veselohra ruská. Rudé právo, 25. 3. 1924, s. 11.

[30] MAKOGONENKO, G. P. (1950): Denis Ivanovič Fonnvizin. Moskva.

[31] MAKOGONENKO, G. P. (1959): Žizn' i tvorčestvo D. I. Fonvizina. In: FONVIZIN, D. I.,

[32] MAKOGONENKO, G. P. (ed.): Dramaturgija, poezija, filologičeskije raboty, perevody, chudožestvennych proizvedenij. Moskva, s. V–XLVIII.

[33] MRÁZOVÁ, D. (1987): Živá inspirace. Amatérská scéna, 1987, č. 1, s. 3–5.

[34] MURATOV, M. V. (1953): Denis Ivanovič Fonvizin. Moskva.

[35] PIGAREV, K. V. (1954): Tvorčestvo Fonvizina. Moskva.

[36] POSPÍŠIL, I. a kol. (2001): Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha.

[37] Premiéra Fonvizinova "Mazánka" v olomouckém divadle. (1946). Stráž lidu, 21. 3. 1946, s. 3.

[38] PUŠKIN, A. (2007): Jevgenij Oněgin. Praha.

[39] RICHTER, L. (1986): Čas dramaturgie? Čas režie. Amatérská scéna, 1986, č. 6, s. 8–9.

[40] Rubrika: Divadlo. (1924). Venkov: orgán české strany agrární, 21. března 1924, s. 7.

[41] Ruská veselohra Mazánek. (1946). Čin, 31. 3. 1946, s. 8.

[42] SATO, V. (ed.) (1975): Ruská a sovětská literatura pro pedagogické fakulty. Praha.

[43] SVATOŇ, V. (1960): Fonvzinovy hořké komedie. In: FONVIZIN, D. I.: Komedie: Brigadýr: Výrostek. Praha, s. 7–24.

[44] ŠAUR, J. (2010): Ke kořenům ruského liberalismu. Slovanský přehled 96, 2010, č. 1–2, s. 3–26.

[45] ŠAUR, J. (2015): Denis Ivanovič Fonvizin jako politický myslitel. In: KOSTINCOVÁ, J. (ed.): Dialog kultur VIII: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové 20.–21. ledna 2015. Hradec Králové, s. 188–197.

[46] VÁŇA, J. (1909): Světem. Praha.

[47] VLČEK, R. (2014): Kapitoly z ruských dějin 18. století. Brno.

[48] VYSKOČIL, S. (1949): Denis Ivanovič Fonvizin. Mazánek. Divadelní program. Plzeň.

[49] Z olomoucké činohry. Premiéra veselohry Mazánek. (1946). Svobodné slovo, 31. 3. 1946, s. 7.

[50] ZAHRÁDKA, M. a kol. (2008): Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí.

[51] ZÁVODSKÝ, A. (1959): Dvě premiéry v Divadle bratří Mrštíků. Host VI, 1959, č. 12, s. 559.