Neograeca Bohemica

Název: Neograeca Bohemica
ISSN
1803-6414 (print)
2694-913X (online)
Variantní název
Neograeca Bohemica: přednášky České společnosti novořeckých studií
Přednášky České společnosti novořeckých studií
Vydavatel
Česká společnost novořeckých studií, z. s.
Vydáváno: 2014-dosud
Popis
Časopis Neograeca Bohemica, ISSN 1803-6414, je odborný recenzovaný časopis, který je publikační platformou pro odborné stati, recenze a zprávy ze všech oblastí pozdně byzantské a novořecké lingvistiky, literatury a historie (od 1204 n.l. do současnosti). Časopis také zveřejňuje překlady literárních děl daného období. Vychází jedenkrát ročně od r. 2014. Je pokračováním periodika Přednášky České společnosti novořeckých studií, které vycházelo v letech 2001–2013 (od r. 2008 již s paralelním názvem Neograeca Bohemica).
Neograeca Bohemica, ISSN 1803-6414, is a peer-reviewed scholarly journal that provides a platform for original high-quality papers, reviews and reports concerning any areas of Late Byzantine and Modern Greek Linguistics, Literature and History (from 1204 A.D. up to these days). The journal also publishes translations of Late Byzantine and Modern Greek Literature. It is issued once a year since 2014. Neograeca Bohemica is a continuation of the periodical Přednášky České společnosti novořeckých studií (Lectures of the Czech Society for Modern Greek Studies) which was published from 2001 to 2013 (from 2008 onwards already with parallel shorter title Neograeca Bohemica).
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 23)
[1]
2022 (Ročník 22)
[1]
2021 (Ročník 21)
[1]
2020 (Ročník 20)
[1]
2019 (Ročník 19)
[1]
2018 (Ročník 18)
[1]
2017 (Ročník 17)
[1]
2016 (Ročník 16)
[1]
2015 (Ročník 15)
[1]
2014 (Ročník 14)
[1]
2013 (Ročník 13)
[1]
2012 (Ročník 12)
[1]
2011 (Ročník 11)
[1]
2010 (Ročník 10)
[1]
2009 (Ročník 9)
[1]
2008 (Ročník 8)
[1]