Zajímavý objekt kultury s MMK ze sídliště Lesůňky II, okres Třebíč

Název: Zajímavý objekt kultury s MMK ze sídliště Lesůňky II, okres Třebíč
Variantní název:
  • Ein interessantes Objekt der Kultur mit mährischer bemalter Keramik an der Lokalität Lesůňky II, Bez. Třebíč
    • Interesnyj ob"jekt kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v selenii Lesun'ki II, rajon Tržebič [i.e. Tršebič]
  • Интересный объект культуры с моравской расписной керамикой в селении Лесуньки II, район Тржебич [i.e. Тршебич]
    • Interesnyj ob"jekt kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v selenii Lesun'ki II, rajon Tržebič [i.e. Tršebič]
Přispěvatel
Binová, Galina Pavlovna (Translator of Summary)
Tomášová, V. (Translator of Summary)
Hochmanová, V. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 276-282
Rozsah
276-282
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.