Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení

Název: Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení
Variantní název:
  • Teacher-led school improvement : agency, strategy and distributive leadership
Autor: Frost, David
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, roč. 49-50, č. U5-6, s. [7]-19
Rozsah
[7]-19
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek vychází z dlouhodobého výzkumného a vývojového projektu, který se uskutečňoval v polovině 90. let a vyústil v model podpory učitelem řízeného zdokonalovaní školy. Tento model využívají školy v kontextu partnerství s vysokoškolskými institucemi, z něhož plynou učitelům prostředky, nezbytné pro systematickou rozvojovou práci. Model vznikal především v rámci programu CANTARNET , do kterého bylo zapojeno více než dvacet středních škol z hrabství Kent a později byl přizpůsoben účasti dalších subjektů včetně místních školských úřadů. Mým cílem je prozkoumat spojitost klimatu intenzivního tlaku na měřitelné výsledky ("performativity") s rolí učitelské agility, a to se zřetelem na morálku učitele i na potřebu efektivního zdokonalování školy.