Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu

Název: Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu
Variantní název:
  • Tomáš Garrigue Masaryk's position in Czech discussions over realism
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 183-203
Rozsah
183-203
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Literary historians have hitherto generally adopted the idea suggested by some contemporary critics that literary realism only really established itself in the Czech lands around the mid-1880s, particularly in connection with Russian literary criticism and discussions over the work of Émile Zola. The aim of this study is to present a more precise description of Tomáš Garrigue Masaryk’s position in Czech discussions over realism, thus contributing not so much to knowledge of the origins of Czech thinking on this literary phenomenon, as to that of censorship, which was one of the symptoms of the transition being made by Czech intellectuals from the Classicist-Romantic tradition to modern thinking. The first part considers the paradox between what the sources tell us and what history tells us in the evaluation of the realistic nature of the novel by Václav Vlček Zlato v ohni – Gold in the Fire. Masaryk's argument, which endeavoured to cast doubt on the prevalent views that Vlček's novel was a work that realistically represented the Czech world at that time, is viewed by the present study in terms of Masaryk's aesthetic views, taking into account the context from which they emerged. The study not only presents fairly precise findings on the connections and differences between Masaryk's views of realism and those of the previous generation of Czech literary critics, but it also indicates that rather than being a conflict between different conceptions of realism, in this case it was more a symptom of the forthcoming conflict between the rising generation of writers and those already established in Czech literary life.
Note
Studie vznikla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068, a byla finančně podpořena GAČR (projekt P406/12/P839 "Pojmosloví literárního realismu").
Reference
[1] ANONYM, 1885. [F. K.] "Věnec vavřínový. Román od Vácslava Vlčka"; Ruch 7, č. 29, s. 471–472

[2] ANONYM, 1886. [ll. rr.] "Revolution der Literatur – Der Naturalismus und die Gesellschaft von heute – Zeiten, Völker und Menschen"; Athenaeum 4, 1886, s. 28–30

[3] ANONYM, 1889. "Boj proti realismu u nás"; Čas 3, č. 9, s. 153–154

[4] ANONYM, 1891. "Výminkáři"; Čas 5, č. 33, s. 522–522

[5] ARBES, Jakub, 1881. "Kterak pan dr. Matějíček duši lidskou – pérem fotografoval. Román literarně-aesthetický. Pro užší kruh přátel vymyslil a pro nejširší kruhy čtenářstva upravil Polykarp Tupý"; Šotek 2, č. 5–11, s. 34–35, 42–43, 50–51, 58–59, 66–67, 74–76, 82–83

[6] BRUŠÁK, Karel, 2005. "Masaryk and belles-lettres"; Slovo a smysl 2, č. 3, s. 216–226

[7] BUNZEL, Wolfgang, 2008. Einführung in die Literatur des Naturalismus (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft)

[8] CÍSAŘ, Jan, 1962. Život na jevišti. Formování české realistické kritiky (Praha: Orbis)

[9] CZAJEWSKI, Wiktor, 1886. Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili bieżącej (Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego)

[10] ČECH, Leander, 1887. "Nová literární revoluce"; Literární listy 8, č. 1–7, s. 1–2, 28–29, 50–52, 65–66, 82–83, 101–102, 118–119

[11] DURDÍK, Josef, 1880. "O aesthetice"; in Otakar Hostinský, Josef Václav Myslbek, Jan Neruda, František Ženíšek, Soběslav Hyppolyt Pinkas, Jan Koula (eds.): Národ sobě. List pamětní vydaný ve prospěch českého divadla národního (Praha: Umělecká beseda), s. 7

[12] DURDÍK, Josef, 1881. Poetika jakožto aesthetika umění básnického. Díl I. (Praha: I. L. Kober)

[13] HAMAN, Aleš, 2000. Nástin dějin české literární kritiky (Jinočany: H & H)

[14] HERBEN, Jan, 1935. Kniha vzpomínek (Praha: Družstevní práce)

[15] HRZALOVÁ, Hana, 1965. "Z historie sporů o naturalismus a realismus. Osmdesátá a devadesátá léta", in Realismus a modernost. Proměny v české próze 19. století (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd), s. 83–114

[16] KRÁSNOHORSKÁ, Eliška, 1875. "Spisy Vácslava Vlčka"; Ženské listy 3, č. 11, s. 175–179

[17] KUFFNER, Josef, 1883. "O románu vůbec a Vlčkově díle Zlato v ohni zvlášť"; Národní listy 23, č. 159–160, 162, s. 1, 1, 1–2

[18] LANTOVÁ, Ludmila, 1969. Hledání hodnot. O literární kritice devadesátých let (Praha: Academia)

[19] LICHAČOV, Dmitrij, 1975. "O jedné zvláštnosti realismu"; in K pramenům ruského realismu, přel. Jiří Honzík, Ladislav Zadražil (Praha: Lidové nakladatelství), s. 87–106

[20] MALÝ, Jakub, 1852. "Přehled literární činnosti Čechů od r. 1848 až do nynější doby"; Časopis českého Museum 26, č. 3–4, s. 81–108, 3–27

[21] MASARYK, Tomáš Garrigue, 1881. Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civilisation (Wien: Carl Konegen)

[22] MASARYK, Tomáš Garrigue, 1884. O studiu děl básnických (Praha: nákladem vlastním)

[23] MASARYK, Tomáš Garrigue, 1887. "O realismu u nás"; Čas 2, č. 1–5, s. 6–9, 23–27, 37–44, 55–59, 67–70

[24] MASARYK, Tomáš Garrigue, 1889. [F.]: "Realism contra romantism"; Čas 3, č. 23, s. 381–384

[25] MASARYK, Tomáš Garrigue, 1896. "Zolův naturalism"; Naše doba 3, č. 1–5, s. 1–16, 120–138, 220–232, 289–301, 423 –437

[26] MOKRÝ, Otokar, 1878. "Nové písemnictví"; Osvěta 8, s. 788–790

[27] NERUDA, Jan, 1873. "Gustav Courbet"; Lumír 1, č. 27, s. 326 – 327

[28] NERUDA, Jan, 1886. "[Válav Ž. Donovský]"; Humoristické listy 28, č. 42, s. 352

[29] NERUDA, Jan, 1958. [1870] "Opět Ostrovský"; in idem: České divadlo 4 (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 125–128

[30] NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan V., 1936–1939. Přehledné dějiny literatury české. Od nejstarších dob až po naše dny (4. vyd., Olomouc: Promberger)

[31] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1888. "O podmínkách zdárné tvorby umělecké v naší literatuře"; Literární listy 9, č. 16–20, s. 261–262, 277–279, 311–312, 325–327

[32] PAROLEK, Radegast, 1964. Vilém Mrštík a ruská literatura (Praha: SPN)

[33] PENÍŽEK, Josef, 1883. "Zlato v ohni"; Literární listy 4, č. 8–9, s. 63–64, 71

[34] PRAŽÁK, Albert, 1938. T. G. Masaryk. K jeho názorům na umění, hlavně slovesné (Praha: Družstevní práce)

[35] PREISENDANZ, Wolfgang, 1969. "Voraussetzungen des poetischen Realismus in der deutschen Erzählkunst des 19. Jahrhunderts"; in Richard Brinkmann (ed.): Begriffsbestimmung des literarischen Realismus (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft), s. 453–479

[36] SCHNEIDER, Lothar L., 2005. Realistische Literaturpolitik und naturalistische Kritik. Űber die Situierung der Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Vorgeschichte der Moderne (Tübingen: Max Niemeyer)

[37] SVOBODA, Karel, 1940. "T. G. Masaryk"; in O českou literární kritiku. Vůdčí zjevy kritiky let devadesátých (Praha: Orbis), s. 17–29

[38] ŠALDA, František Xaver, 1937. "Masarykův poměr ke krásné literatuře"; in idem: Studie literárně historické a kritické (Praha: Melantrich), s. 275–283

[39] TRETERA, Ivo, 2003. "Dvojznačnosti Josefa Durdíka filozofujícího sub specie pulchritudinis"; in Josef Durdík – významný český filozof a estetik. Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka (Praha: Univerzita Karlova), s. 30–37

[40] VLČEK, Václav, 1871. "O krásocitu"; Osvěta 1, s. 107–116

[41] WIDHAMMER, Helmuth, 1977. Die Literaturtheorie des deutschen Realismus (1848–1860) (Stuttgart: J. B. Metzler)

[42] ZÁKREJS, František, 1886. "Dva stěžejní romány od Vácsl. Vlčka"; Světozor 20, č. 5–6, s. 75, 91–92

[43] ZOLA, Émile, 1911. O románu. Essaye literárně kritické, přel. Vojtěch Kristian Blahník (Praha: Alois Hynek)