Zobrazení vědomí fikčních postav v prózách Arnošta Lustiga

Název: Zobrazení vědomí fikčních postav v prózách Arnošta Lustiga
Variantní název:
  • Representation of consciousness in fictional characters in Arnošt Lustig's prose
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 83-99
Rozsah
83-99
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study focuses on characters in Arnošt Lustig's prose. It primarily focuses on the consciousness in fictional characters. As a theoretical basis we chose publications Poetics (2001) Shlomith Rimmon-Kenan, Story and Discourse (2008) Seymour Chatman, Individuals in the Narrative Worlds Uri Margolin and Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction Dorrit Cohn. Aristotle's concept of mimetic character, as an imitation of human beings, which followed formalist and structuralist poetics, consisted mainly of subordination "acting person" storyline. The relation of the characters to the storyline, so in the case of Lustig's character is superiority characters story, because in narrative occupy a dominant position. We are interested in the interior world of the characters in autor's prose. We observe consciousness of characters, emotions and experiences in the fictional world. The aim of the study observes ways of presenting the characters in the narrative, both from the point of view of the narrator, so from the perspective of the characters. Uri Margolin Individuals in the Narrative Worlds provides information that the person in the narrative can be regarded as a series of temporary conditions attached to each other.
Reference
[1] LUSTIG, Arnošt, 1966. Noc a naděje. Démanty noci. Dita Saxová (Praha: Československý spisovatel)

[2] LUSTIG, Arnošt, 1979. Z deníku sedmnáctileté Perly Sch. (Toronto: Sixty-Eight Publishers)

[3] LUSTIG, Arnošt, 1991. Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) (Praha: Odeon)

[4] LUSTIG, Arnošt, 1992. Colette: dívka z Antverp (Praha: Kvarta)

[5] LUSTIG, Arnošt, 2000. Lea z Leeuwardenu: Židovská trilogie I. (Praha: Eminent)

[6] LUSTIG, Arnošt, 2000. Krásné zelené oči (Praha: Peron)

[7] LUSTIG, Arnošt, 2000. Tanga z Hamburku: Židovská trilogie II. (Praha: Eminent)

[8] LUSTIG, Arnošt, 2009. Láska a tělo (Praha: Mladá fronta)

[9] APELOVÁ, Dora, 2002. Memory effects. The holocaust and the art of secondary witnessing (New Brunswick: Rutgers University Press)

[10] ARISTOTELÉS, 1964. Poetika, přel. Julie Nováková (Praha: Orbis)

[11] BAUMAN, Zygmunt, 2003. Modernita a holocaust, přel. Jana Orgocká (Praha: Sociologické nakladatelství Slon)

[12] BAUMAN, Zygmunt, 1995. Úvahy o postmoderní době, přel. Miloslav Petrusek (Praha: Slon)

[13] BEAUVOIROVÁ, Simone, 1966. Druhé pohlaví, přel. Josef Kostohryz, Hana Uhlířová (Praha: Orbis)

[14] COHNOVÁ, Dorrit, 1978. Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (United Kingdom: Princenton University Press)

[15] COHNOVÁ, Dorrit, 2009. Co dělá fikci fikcí, přel. Milan Orálek, Veronika Klusáková (Praha: Academia)

[16] CORBETTOVÁ, Nancy, 2004. Posvátná prostitutka (Věčný aspekt ženství), přel. Štěpán Kaňa (Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka)

[17] CORNELLOVÁ, Drucilla, 1998. At the Heart of Freedom (Princeton: Princeton University Press)

[18] DOLEŽEL, Lubomír, 1993. Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

[19] DOLEŽEL, Lubomír, 2003 [1998]. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Praha: Karolinum)

[20] FORSTER, M. Edward, 1971. Aspekty románu, přel. Eva Šimečková (Bratislava: Tatran)

[21] FOŘT, Bohumil, 2008. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[22] GENETTE, Gérard, 2007. Fikce a vyprávění, přel. Eva Brechtová (Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[23] HERMAN, David, 1999. Narratologies (edd.) (Columbus: Ohio State University Press)

[24] HERMAN, David, 2003. Narrative Theory and the Cognitive Sciences (eds.) (Stanford: CSLI)

[25] HERMAN, David, 2007. The Cambridge Companion to Narrative (eds.) (Cambridge: Cambridge University Press)

[26] HODROVÁ, Daniela, 2001. Na okraji chaosu: poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst)

[27] HOLÝ, Jiří (ed.), 2011. Šoa v české literatuře a v kulturní paměti (Praha: Akropolis)

[28] HOLÝ, Jiří (ed.), 2007. Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře (Praha: Karolinum)

[29] CHATMAN, Seymour, 2008 [1978]. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu, přel. Milan Orálek (Brno: Host)

[30] JOUNG, James, 1988. Writing and rewriting the holocaust. Narrative and the consequences of interpretation (Indiana University Press)

[31] MARGOLIN, Uri, 2008. Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění, přel. Hynek Zykmund (Brno: Host)

[32] MARGOLIN, Uri, 1990. "Individuals in Narrative Worlds: An Ontological Perspective", Poetics Today, č. 4, pp. 843–871 | DOI 10.2307/1773080

[33] PALMER, ALAN, 2004. Fictional Minds (Lincoln: University of Nebraska Press)

[34] PAPOUŠEK, Vladimír, 2004. Existencialisté: existenciální fenomény v české próze dvacátého století (Praha: Torst)

[35] PHELAN, James, 1989. Reading people, reading plots: character, progression, and the interpretation of narrative (Chicago: University of Chicago Press)

[36] PROPP, Vladimir J., 2008. Morfologie pohádky, přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová, Hana Šmahelová (Jinočany: H & H)

[37] PYNSENT, Robert, 1996. Pátrání po identitě, přel. Blanka Hemelíková (Jinočany: H & H)

[38] RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith, 2001. Poetika vyprávění, přel. Vanda Pickettová (Brno: Host)

[39] RYANOVÁ, L. Marie, 2006. Avatars of Story (Minneapolis: University of Minnesoty Press)

[40] RENZETTI, Claire, M. – CURRAN, Daniel, J., 2003. Ženy, muži a společnost, přel. Lukáš Gjurič (Praha: Karolinum)

[41] RONENOVÁ, Ruth, 2006. Možné světy v teorii literatury, přel. Miroslav Červenka (Brno: Host)

[42] SCHOLES, Robert, E. − KELLOGG, Robert, R., 2002. Povaha vyprávění, přel. Marek Sečkař (Brno: Host)

[43] STANZEL, K. Franz, 1988. Teorie vyprávění, přel. Jiří Stromšík (Praha: Odeon)

[44] TURNER, Mark, 2005. Literární mysl. O původu myšlení a jazyka, přel. Olga Trávníčková (Brno: Host)

[45] VŠETIČKA, František, 2011. Ariadnino arkanum: o kompoziční poetice české prózy v prvním desetiletí 20. století (Olomouc: Fontána)