Tvůrčí psaní jako (ne)vědomý proces

Název: Tvůrčí psaní jako (ne)vědomý proces
Variantní název:
  • Creative writing as the work of the unconscious
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 119-136
Rozsah
119-136
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with the connection between the conscious and the unconscious in creative process. It analyses the mechanisms of dreaming to describe the role of the unconscious and its characteristic features. Based on the theory suggested by Anton Ehrenzweig, the study defines the role of both the conscious and the unconscious from the perspective of their cooperation. The concept of syncretistic vision, which was introduced by Jean Piaget and developed by Anton Ehrenzweig, is used to analyse the interrelationship between the conscious and the unconscious in the process of creation and imagination. The theoretical concepts support the analysis of selected methodical approaches used in the courses of creative writing.
Reference
[1] HALAS, František, 1948. Sepie (Praha: Fr. Borový)

[2] HEJDA, Zbyněk, 1992. Lady Felthamová (Praha: KDM)

[3] RIEDLBAUCHOVÁ, Veronika, 2014. Noc bez hlavy (Praha: Literární salon)

[4] ŠIKTANC, Karel, 1995. Hrad Kost (Praha: Mladá fronta)

[5] ADDISION, N. and BURGESS, L. (eds.), 2015. Learning to Teach Art and Design in the Secondary School, 3rd edition (New York: Routlege)

[6] BACHELARD, Gaston, 2010. Poetika snění (Praha: Malvern)

[7] BORECKÝ, Vladimír, 2003. Porozumění symbolu (Praha: Triton)

[8] CAUDWELL, Hugo, 1953. The Creative Impulse in Writing and Painting (London: Macmillan & Co.)

[9] DACEY, John S. a LENNON, Kathleen, 2000. Kreativita (Praha: Grada)

[10] EHRENZWEIG, Anton, 2011. The Hidden Order of Art, e-book (London: Phoenix Press)

[11] FIŠER, Zbyněk, 2001. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní (Brno: Paido)

[12] FIŠER, Zbyněk a kol., 2012. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání (Brno: Masarykova univerzita)

[13] FISCHEROVÁ, Sylva – STARÝ, Jiří (eds.), 2006. Původ poezie: proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách (Praha: Argo)

[14] FREUD, Sigmund, 2003. Výklad snů (Pelhřimov: Nová tiskárna)

[15] ISER, Wolfgang, 2009. Jak se dělá teorie (Praha: Karolinum)

[16] JUNG, Carl Gustav, 1997. Archetypy a nevědomí. Výbor z díla C. G. Junga; sv. 2, PLOCEK, Karel – BARZ, Helmut (eds.) (Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka)

[17] JUST, Michal, 2006. "Pratibhá. Básnická intuice u Abhinavagupty", in Původ poezie: proměny inspirace v evropských a mimoevropských kulturách, FISCHEROVÁ, Sylva – STARÝ, Jiří (eds.) (Praha: Argo)

[18] KRÁL, Oldřich, 2006. "Vědomí básně a vědomí básníka ve staré Číně", in Původ poezie: proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách, FISCHEROVÁ, Sylva – STARÝ, Jiří (eds) (Praha: Argo)

[19] LAKOFF, George – JOHNSON, Mark, 2002. Metafory, kterými žijeme (Brno: Host)

[20] MARTINDALE, Colin, 2010. "Biological Bases of Creativity", in Handbook of Creativity, STERNBERG, R. J. (ed.) (New York: CUP), s. 137–152

[21] WARD, Thomas B. – SMITH, Steven M. – FINKE, Ronald A., 2010. "Creative Cognition", in Handbook of Creativity, STERNBERG, R. J. (ed.) (New York: CUP), s. 189–212