Markrabě a páni : (k mocenskému dualismu na Moravě v době předhusitské) : Josefu Válkovi k 65. narozeninám

Název: Markrabě a páni : (k mocenskému dualismu na Moravě v době předhusitské) : Josefu Válkovi k 65. narozeninám
Variantní název:
  • Der Markgraf und die Herren : (über den machtpolitischen Dualismus in Mähren vor der hussitischen Revolution)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. [39]-50
Rozsah
[39]-50
  • ISSN
    0231-7710
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.