Hans Magnus Enzensberger und deutsche Philosophie

Název: Hans Magnus Enzensberger und deutsche Philosophie
Variantní název:
  • Hans Magnus Enzensberger and German philosophy
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015, roč. 29, č. 1, s. [137]-159
Rozsah
[137]-159
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
First, this study deals with the problems that are connected with the reception of Enzensberger's works, second, it tries to put H. M. Enzensberger to the tradition of German postwar philosophy. It shows the interface between the writer's essayistic production and the issues that determined the character of German philosophy. It also follows the way Enzensberger assimilated impulses of Adorno's thinking. Furthermore, the study attends to the changes in Enzensberger's view on thinking of H. Arendt during the 40s. Finally, the study tries to uncover how O. Marquard, the representative of skeptical philosophical tradition, was beneficial to H. M. Enzensberger.
Note
Diese Studie ist im Rahmen des GAČR Projekts P406/11/0599 entstanden, das den Titel trägt Literární, filozofická a historiografická reflexe němectví na pozadí sporných míst německých poválečných dějin. Die Arbeit an ihr wurde auch durch die Förderung Podpora internacionalizace a excelence publikační činnosti na FF MU (INET: Stimulace VaV výkonu; EIS Magion zak. 2721) unterstützt.