O nový divadelní řád : poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948

Název: O nový divadelní řád : poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948
Variantní název:
  • Struggles for the new theatre law : notes to the press discussion on the new theatre law in Czechoslovakia 1945–1948
Zdrojový dokument: Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, s. 9-20
Rozsah
9-20
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie pojednává o tom, jakým způsobem byla vedena dobová, ideologicky a politicky velmi vyhrocená diskuse v běžném i odborném tisku nad přijetím divadelního zákona v letech 1945– 1948. Příspěvek se zabývá analýzou argumentů jednotlivých dobových aktérů a publicistů, vesměs divadelních tvůrců či kritiků a dává je do souvislostí s dobovým společenským a politickým vývojem, od osvobození v květnu 1945, přes všeobecné volby 1946, až k únorové vládní krizi v roce 1948. Všímá si rovněž specifik médií a mediálního provozu, jenž byl zcela podřízen stranickému klíči.
The study presents the escalation of ideologically and politically loaded discussions in both popular and professional press that preceded the passing of new theatre bill in the Czechoslovakia, 1945–48. The author analyses the arguments of the respective politicians, theatre professionals, theatre critics and journalists relating them to current socio-political contexts, i. e. the 1945 liberation of the country from Nazi occupation, elections of 1946, and the governmental crisis in February 1948. The attention is paid to the specificity of the individual media and their employment in communicating ideologies, stressing the fact that almost all of the papers were merely spreading the propaganda of the Communist Party.
Note
Studie vznikla za podpory Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kód MU MUNI/21/VOD/2014.