Strukturalistická stopa Olgy Srbové

Název: Strukturalistická stopa Olgy Srbové
Variantní název:
  • Structuralist footprint of Olga Srbová
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 181-200
Rozsah
181-200
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The name of Olga Srbová (16. 7. 1914–14. 4. 1987) has almost fallen into oblivion, as she stopped to use her maiden surname after she entered into marriage with actor Jaromír Spal, being known as Olga Spalová since then. Therefore, she is mostly known for her later, post-war engagement in radio; but the first stop in her career, and her life's love, was theatre. Olga Srbová started her university studies in 1933, receiving Ph.D. degree from Czech and French Language and Literature at the Faculty of Arts, Charles University in 1937 (dissertation: "The Characteristics of the new Czech historical novel"). Among her teachers were, according to her student's record book, J. Mukařovský, A. Pražák, F. X. Šalda, M. Weingart, V. Tille and others. Firstly, she thought of devoting herself to theatre theory; while only a few theoretical studies can be found in the scope of her works, they nevertheless testify that Srbová mastered the methods of her teachers with skill and understanding: "The Character in New Drama" (Word and Verbal Art 3 (1937): 4: 221–226) contributes to the changes of the concept of a character in the contemporary theatre; in the "Authorial Stage Directions" (Life 15 (1937): 3–4: 98) she explores the influence of the contemporary stage practice on the nature of stage directions. As many others of her generation she admired the new media – film and radio; to the latter she devoted a booklet Radio and Verbal Art (Praha: Vyšehrad, 1941), even now valued as one of the most important works of the time. Until 1946 she wrote mostly theatre reviews, having started publishing in the renowned Students' Journal in 1927. There she published her first poems and short stories, and in a short time (from 1930 on) also essays on theatre and theatre reviews. She published in other periodicals too (in more than 30 between 1931 and 1976), the height of her career as a critic being the cooperation with the daily newspaper Práce (after 1945). Being well versed in the whole of the contemporary theatre, both Czech and European one, she could comment with equal expertise on drama, stage speech, verse speaking, character building, direction, set design, actors training, and theatre theory. However, the most interested she was in actors' work; the indisputable top of her attempts at portraying actor is the Theatre or the Book of Dreams (Praha: Odeon, 1975), the story of the actor's career of Eduard Kohout.
Note
Studie vznikla jako výstup grantového projektu "Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál" (2011–2015, GAČR P409/11/1082).
Reference
[1] BAUER, Michal. 2003. Ideologie a paměť [Ideology and Memory]. Jinočany: H + H, 2003.

[2] BOKOVÁ, Marie. 1999. Václav Voska. Praha: Achát, 1999.

[3] BRABEC, Jiří. 1995. Česká literatura v letech 1939–1945 [Czech Literature Between 1939 and 1945]. In Dějiny české literatury IV. [History of the Czech Literature IV.]. Praha: Academia, 1995.

[4] ČERMÁK, Petr, Claudio POETA a Jan ČERMÁK. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech [Prague Lingvistic Circle in Documents]. Praha: Academia, 2012.

[5] Honzl , Jindřich. 1939. Herecká postava [The Dramatic Character]. Slovo a slovesnost 5 (1939) 5: 239–245.

[6] Hostomská, Anna. 1946. Z rozhlasu o rozhlase [In the Radio about the Radio]. Cíl 2 (1946): 1: 13–14.

[7] JANOUŠEK, Pavel a kol. 2007. Dějiny české literatury 1945–1989 [History of the Czech Literature Between 1945 and 1989]. Praha: Academia, 2007.

[8] JEŠUTOVÁ, Eva. 2009. PhDr. Olga Spalová (roz. Srbová) [Doctor Olga Spalová (née Srbová)]. Svět rozhlasu (2009): 22: 37–38.

[9] KOHOUT, Eduard. 1975. Divadlo aneb Snář [Theatre or the Dream Book]. Praha: Odeon, 1975.

[10] KLOSOVÁ, Ljuba. 1979. Kolárovská kletba? [Cursed by Kolár?]. Scéna (1979): 2: 2.

[11] Mts. [MATHESIUS, Vilém.] 1941. Rozhlas a slovesnost [Radio and Verbal Art]. Slovo a slovesnost 7 (1941): 2: 106.

[12] MAZÁČOVÁ, Stanislava. 2008. Heslo Olga Srbová-Spalová [Entry „Olga Srbová-Spalová]. In Lexikon české literatury, díl 1. [Lexicon of the Czech Literature, vol. 1]. Praha: Academia, 2008: 315–316.

[13] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966. Pokus o strukturní rozbor hereckého zjevu (Chaplin ve Světlech velkoměsta) [Chaplin in City Lights: An Attempt at a Structural Analysis of an Acting Phenomenon]. In id. Studie z estetiky [Essays on the Aesthetics]. Praha: Odeon, 1966: 184–187.

[14] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966b. Básník [A Poet]. In id. Studie z estetiky [Essays on the Aesthetics]. Praha: Odeon, 1966: 144–152.

[15] NEZVAL, Vítězslav. 1981. Depeše z konce tisíciletí [Dispatch from the End of Millenium]. Praha: Československý spisovatel, 1981: 580.

[16] O. S. [SRBOVÁ, Olga.] 1935. Z divadelní literatury [Notes on Books about Theatre]. Literární noviny 7 (1935): 13: 8.

[17] O. S. [SRBOVÁ, Olga.] 1940a. Divadlo. Z divadelní teorie [Theatre. Notes on Theatre Theory]. Naše doba 48 (1940): 2: 108–111.

[18] O. S. [SRBOVÁ, Olga.] 1940b. Klára Pražáková. Od včerejška k zítřku [Klára Pražáková: From Yesterday towards Tommorrow]. Naše doba 48 (1940): 2: 110.

[19] O. S. [SRBOVÁ, Olga.] 1946. Višňový sad [The Cherry Orchard]. Práce (18. 4. 1946): 4.

[20] PÁTKOVÁ, Karolína. Studentský časopis 1922–1942. Dostupné z: http://www.ff.jcu.cz/patkova-karolina. [cit. 2015–09–15].

[21] RAMBOUSEK, Jiří. 2011. Jiří Voskovec a Studentský časopis [Jiří Voskovec and the Students' Magazine]. Universitas (2011 target=_blank>https://journals.muni.cz/universitas/article/view/271/263).

[22] S. A. [SRBOVÁ, Olga.] 1933. Jevištní adaptace [Adaptation for Stage]. Útok 3 (1933): 20: 201–202.

[23] S. A. [SRBOVÁ, Olga.] 1934. Dvě divadla mladých [Two Theatres of the Youth]. Útok 4 (1934) 3: 45–46.

[24] S. A. [SRBOVÁ, Olga]. 1935. Výchova obecenstva a herců [Educating the Audience and the Actors]. Útok 4 (1935): 10: 146.

[25] SLADKÝ, Pavel. 2002. Počátky rozhlasové teorie [The Beginnings of Radio Theory]. Svět rozhlasu 2002: 8: 64–65.

[26] Spalová, Olga. 1968. Co to je, když se řekne [What Is It to Say]. Praha: Svoboda, 1968.

[27] Spalová, Olga. 1971. Malá světová obrazárna [A Small World Gallery]. Praha: Svoboda, 1971.

[28] Spalová, Olga. 1980. Sága rodu Budilova. Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí [The Budil Saga. One Hundred Years of Czech Theatre on the Stage and Backstage]. Praha: Odeon, 1980.

[29] SRBA, Bořivoj. 2004. Řečí světla [The Language of the Light]. Brno: DiFa JAMU, 2004.

[30] SRBOVÁ, Olga. 1931. Herec [The Actor]. Studentský časopis 9 (1931): 9: 262–263.

[31] SRBOVÁ, Olga. 1932a. Divadlo a film [Theatre and Film]. Studentský časopis 11 (1932): 5: 142–143.

[32] SRBOVÁ, Olga. 1932b. V. Nezval, Milenci z kiosku [V. Nezval: Lovers from Kiosk]. Studentský časopis 11 (1932): 8: 228.

[33] SRBOVÁ, Olga. 1933a. Místo referátu [In Place of the Report]. Studentský časopis 13 (1933): 1: 6–7.

[34] SRBOVÁ, Olga. 1933b. D 34 [Theatre D 34]. Studentský časopis 13 (1933): 2: 40–41.

[35] SRBOVÁ, Olga. 1933c. Mladé divadlo [Theatre of the Youth]. Studentský časopis 13 (1933): 78–79.

[36] SRBOVÁ, Olga. 1933d. O divadle a recitaci [On Theatre and Recitation]. Studentský časopis 12 (1933): 9: 266.

[37] SRBOVÁ, Olga. 1934a. Děje se za jevištěm [What‘s Happening Behind the Stage]. Útok 3 (1934): 9: 266.

[38] SRBOVÁ, Olga. 1934b. Divadelní sezóna vrcholí [Theatre Season Culminates]. Studentský časopis 13 (1934): 7: 196–197.

[39] SRBOVÁ, Olga. 1934c. Domácí tvorba na divadle [Local Drama on the Stage]. Studentský časopis 13 (1934): 8: 225–226.

[40] SRBOVÁ, Olga. 1934d. Osvobozené divadlo [The Liberated Theatre]. Útok 4 (1934) 6: 88–89.

[41] SRBOVÁ, Olga. 1934e. Smrt divadelní avantgardy [The Death of Theatre Avant-Garde]. Listy pro umění a kritiku 2 (1934): 16: 139–140.

[42] SRBOVÁ, Olga. 1934f. Hovoří mladí [The Youth Is Speaking]. Studentský časopis 14 (1934): 3: 84–85.

[43] SRBOVÁ, Olga. 1935a. D 35 [Theatre D 35]. Útok 4 (1935): 190–191.

[44] SRBOVÁ, Olga. 1935b. Na okraj českého dramatu [On the Margine of Czech Drama]. Listy pro umění a kritiku 3 (1935): 409.

[45] SRBOVÁ, Olga. 1935c. O dramatizaci románů [Adapting Novel for the Stage]. Listy pro umění a kritiku 3 (1935): 623–624.

[46] SRBOVÁ, Olga. 1935d. O jevištní řeči [On the Stage Speech]. Studentský časopis 15 (1935): 5: 167.

[47] SRBOVÁ, Olga. 1935e. Divadlo a režisér [Theatre and Director]. Studentský časopis 14 (1935): 9: 250–251.

[48] SRBOVÁ, Olga. 1935f. Deset let divadelní avantgardy [Ten Years of Theatre Avant-Garde]. Studentský časopis 14 (1935): 10: 277–278.

[49] SRBOVÁ, Olga. 1936. Pražští divadelní režiséři [Prague Theatre Directors]. Útok V (1936): 12: 118–119.

[50] SRBOVÁ, Olga. 1937a. Dějiny nového divadelnictví [History of the New Theatre]. Útok VI (1937): 10: 118–119.

[51] SRBOVÁ, Olga. 1937b. Deset let Osvobozených [Ten Years of the Liberated Theatre]. Studentský časopis 19 (1937): 9: 262–263.

[52] SRBOVÁ, Olga. 1937c. Postava v novém dramatu [Character in the New Drama]. Slovo a slovesnost 3 (1937): 4: 221–226.

[53] SRBOVÁ, Olga. 1937d. Scénické poznámky autorů [Authorial Stage Directions]. Život 15 (1937): 3–4: 98.

[54] SRBOVÁ, Olga. 1939. Dopis herečce na venkov [A Letter to an Actress in the Country]. Eva (1939): 8: 7.

[55] SRBOVÁ, Olga. 1940a. E. F. Burian. Pojďte, lidé, na divadla s železnýma kladivama [E. F. Burian: Come, People, and Take Iron Hammers Against the Theatres]. Naše doba 48 (1940): 2: 108.

[56] SRBOVÁ, Olga. 1940b. Česká žena na jevišti (Žena v českém umění dramatickém) [A Czech Woman on the Stage (Czech Female Playwrights)]. Naše doba 48 (1940): 2: 110.

[57] SRBOVÁ, Olga. 1940c. Václav Vydra prosí o slovo [Václav Vydra Asks for a Word]. Příloha Národní práce (26. 5. 1940).

[58] SRBOVÁ, Olga. 1941. Rozhlas a slovesnost [The Radio and Verbal Art]. Praha: Vyšehrad, 1941. Edice Pro život, sv. 23 [For the Life series, vol. 23].

[59] SRBOVÁ, Olga. 1942a. Na přelomu slohů [At the Turn of the Styles]. Život 17 (1942): 2: 120–121.

[60] SRBOVÁ, Olga. 1942b. Otázka hereckého dorostu [The Students of Acting Issue]. Naše doba 49 (1942): 4: 307–308.

[61] SRBOVÁ, Olga. 1945a. Do nové divadelní sezóny [At the Start of the New Theatre Season]. Práce (9. 9. 1945): 3.

[62] SRBOVÁ, Olga. 1945b. Drama vzbouřené vsi [Drama of Revolting Village]. Práce (7. 10. 1945): 3.

[63] SRBOVÁ, Olga. 1945c. Když kritik nechválí [When the Critic Does Not Praise]. Práce (8. 12.1945): 6.

[64] SRBOVÁ, Olga. 1945d. Zrcadlo našich dnů – Úkoly československého rozhlasu [Mirror of Out Times: The Mission of the Czechoslovak National Broadcasting Company]. Cíl 1 (1945): 3: 47.

[65] SRBOVÁ, Olga. 1946a. Nový Sen noci svatojánské [New Midsummer Night's Dream]. Práce (15. 1. 1946): 4.

[66] SRBOVÁ, Olga. 1946b. Irská balada [An Irish Ballad]. Práce (27. 1. 1946): 4.

[67] SRBOVÁ, Olga. 1946c. Sentimentální Cyrano [A Pathetic Cyrano]. Práce (22. 2. 1946): 3.

[68] SRBOVÁ, Olga. 1946d. K Honzlově inscenaci Pražského žida [Notes to Honzl's Production of the Prague Jew]. Práce (27. 2. 1946): 3.

[69] SRBOVÁ, Olga. 1946e. Do třetice Shaw [Shaw for the Third Time]. Práce (15. 3. 1946): 3.

[70] SRBOVÁ, Olga. 1946f. Matěj Kopecký v rozhlase [Matěj Kopecký on the Radio]. Práce (8. 8. 1946): 3.

[71] SRBOVÁ, Olga. 1946g. Moderní Othello [A Modern Othello]. Práce (8. 10. 1946): 5.

[72] SRBOVÁ, Olga. 1946h. Angličtí hosté na českém jevišti [English Guests on Czech Stage]. Práce (12. 10. 1946): 5.

[73] SRBOVÁ, Olga. 1946i. Čechovův Racek [Chekhov's Seagull]. Práce (9. 11. 1946).

[74] SRBOVÁ, Olga. 1946j. Antigona 42 [Antigone 42]. Práce (17. 11. 1946): 4.

[75] SRBOVÁ, Olga. 1947. Milovaný hlas [The Loved Voice]. Třebechovice: Dědourek, 1947.

[76] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2015. Malá zpráva o zmizení Olgy Srbové [A Small Note on the Disappearance of Olga Srbová]. In K. Hala a O. Vlčková (edd.). Ženy – divadlo – dějiny [Women, Theatre, History]. Univerzita Pardubice, 2015: 67–73.

[77] TURNOVSKÝ, Evžen. 1976. Chvála vzpomínek [The Praise of Memories]. Program (1976): 224–226.