The origin and fate of the Imstenraed collection

Název: The origin and fate of the Imstenraed collection
Variantní název:
  • Původ a osudy Imstenraedovské sbírky
  • Herkunft und Schicksal der Imstenraedschen Sammlung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. [171]-182
Rozsah
[171]-182
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.