Obrazová příloha

Název: Obrazová příloha
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8,
Type: Příloha
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Obsahuje přílohy k článkům: Řecký sarkofág ze sbírek Rudolfa II. / Gabriel Hejzlar -- Martyrologium a Regula S. Benedicti z kláštera Aula Sanctae Mariae na Starém Brně / Jan Květ -- Einige Bemerkungen zur Entstehung des schönen Stils in Böhmen / Jaromír Homolka -- Astralvorstellungen in der mittelalterlichen Kunst Böhmens / Karel Stejskal a Josef Krása -- Zwei unbekannte Bilder von Lucas Cranach d. Ä. in den Sammlungen der Moravská galerie (Mährische Galerie) / Vlasta Kratinová a Jaroslav Pěšina -- Zur Passauer nachgerhaertschen Plastik / Jiří Kropáček -- Pavesen böhmischen Typs im Historischen Museum der Stadt Wien / Vladimír Denkstein -- Zum Anthropomorphismus in der manieristischen Kunst / Pavel Preiss -- Some remarks on a little-known masterpiece by Roelant Savery / Jaromír Šíp -- The origin and fate of the Imstenraed collection / Eduard A. Šafařík -- Příspěvek k dějinám klášterní zahrady v Rajhradě / Bohumil Samek -- Zur Frage der thematischen Historismen in der Barockplastik / Oldřich J. Blažíček -- Das Hagenauer-Modelletto in der Moravská galerie (Mährische Galerie) zu Brno / Miloš Stehlík -- Les travaux d'orfèvrerie sur les montres du 18e et 19e siècle / Lea Teyschlová -- Počátky architektonické tvorby Bohuslava Fuchse / Zdeněk Kudělka -- Dessins, aquarelles, papiers collés et gouaches de Picasso en Tchécoslovaquie / Petr Spielmann -- Vztah kresby Jaroslava Krále k jeho sociální malbě první poloviny dvacátých let / Jiří Hlušička -- Notizen zur frühsozialen Graphik Peter Dillingers / Helena Kusáková-Knozová -- Der Mensch und das Milieu / Jiřina Medková.