Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku

Název: Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku
Variantní název:
  • Beitrag zur Geländeforschung der mittelalterlichen Wüstungen auf dem Gebiet von Brünner Klobouky
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 183-186
Rozsah
183-186
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bukovanský, K. J., 1909: Kloboucký okres. Vlastivěda moravská. Brno 1909, 15-18.

[2] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské, Brno 1938.

[3] Hosák, L., 1948: Dějiny Hustopečska do poloviny 14. století, Praha 1948.

[4] Hosák, L., 1969: Klobouky od husitských válek do třicetiletých válek. In: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Knižnice Jižní Moravy, Brno 1969.

[5] Kordiovský, E. 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboučku (okres Břeclav), Archaeologia historica 2, 1977, 261-266.

[6] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961.

[7] Nekuda, V., 1969: Osídlení v době historické. Břeclavsko. Vlastivěda moravská, Brno 1969, 83-89.

[8] Novák, F., 1896: Archeologické drobnosti z jižní Moravy, Lidové noviny IV., č. 254, 258, 260.

[9] Ondrůj, A., 1975: Zaniklé osady na Kloboučku, Jižní Morava 1975 – II, 71-80.

[10] Peškař, J., 1928: Z dějin kraje. In: Hustopečsko. Domovopisný sborník, 1928, 87.