Zaniknutá středověká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči

Název: Zaniknutá středověká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči
Variantní název:
  • Eine mittelalterliche Dorfwüstung in Slovenská Nová Ves–Zelenač
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 209-215
Rozsah
209-215
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bóna, I., 1973: VII. századi avar települések es Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban. Budapest.

[2] Habovštiak, A., 1961: Prispevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XL–XIII. storočí. Slov. Archeol., 9, s. 451-482.

[3] Habovštiak, A., 1969: Stredoveké dediny vo svetle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku. Agrikultúra, 8, s. 67-72.

[4] Habovštiak, A., 1973: Historicko-archeologický výskum stredovekých zaniknutých dedín na Slovensku. Sborník prác přednesených na III. celostátním semináři o problematice zaniklých středověkých vesnic (Uherské Hradiště 10.–13. 5. 1971), in: Kultura a tradice, sv. 14, díl 2, s. 9-23.

[5] Habovštiak, A., 1974: Nálezy stredovekých hlinených kotlíkov na Slovensku. Zborník SNM, LXVIII (História 14), s. 123-155.

[6] Holl, I., 1970: Mittelalterarchäologie in Ungarn. Acta archaeologica Academiae scientiarum Hungaricae, 22, s. 365-411.

[7] Korek, J., 1976: Árpád-kori települesák a Kiskörei Vizlepcsö. Az Egri Múzeum Evkönyve, 14, s. 91-108.

[8] Kovalovszki, J., 1964: A dobozi és bashalmi Árpád-kori faluásatások. Folia archaeologica, 16, s. 125-143.

[9] Méri, I., 1952: Baszámoló a Tiszalök-rázompusztai és Túrkeve-mórici ásatások eredményeiröl. Arch. Ért., 79, s. 49-67.

[10] Méri, I., 1963: Árpád-kori szabadban levö kemencék. Arch. Ért., 90, s. 273-281.

[11] Parádi, N., 1967: Hács-béndekpusztai Árpád-kori edényégetö kemence. Arch. Ért., 94, s. 20-38.

[12] Paulík, J., Rejholec, E.,: Stredoveké chaty v Chotíne. Slov. Archeol., 6, s. 223-233.

[13] Szábo, J. G., 1975: Árpád-kori falu és temetöje Sarud határbán II. Az Egri Múzeum Evkönyve, 13, s. 19-62.