Keramika z doby husitské na severní Moravě

Název: Keramika z doby husitské na severní Moravě
Variantní název:
  • Die Keramik der Hussitenzeit in Nordmähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 369-374
Rozsah
369-374
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] V. Goš, J. Novák, Počátky výroby loštické keramiky, AR XXVIII–1976, 399.

[2] V. Goš, Slovanská osada v Mohelnici, AR XXV–1973, 371-379.

[3] V. Goš, Havelkovo museum v Lošticích, Katalog archeologické sbírky, Zprávy čs. spol. arch., v tisku.

[4] V. Goš, J. Novák, J. Karel, Nadzemní objekt 14.–15. stol. v Rýmařově-Hrádku, ČS1M série B, XXIV–1975, 97-105.

[5] V. Burian, Nálezy ze středověkého objektu v Dolanech, výzkum 1962, Olomouc 1964.

[6] V. Burian, Výzkum kartuziánského kláštera a husitského opevnění v Dolanech roku 1969 (okr. Olomouc), PV 1969, Brno 1971, 31-33.

[7] V. Goš, J. Horký, H. Zdráhal, Nálezy pražských grošů v Mohelnici a Postřelmově, okr. Šumperk, Numismatický sborník VIII–1970, 184-186.

[8] V. Burian, Nálezy středověké keramiky datované mincemi z Dalova (okr. Olomouc), PV 1968, Brno 1970, 60-61.

[9] J. Klápště, Středověké osídlení Černokostelecka, PA LXIX–1978, 458.

[10] V. Nekuda, K. Reichertová, Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno 1968, tab. LXXIX, 6.

[11] V. Goš, J. Karel, Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy, AR XXXI– 1979, 163-175.

[12] Z. Měřínský, Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM–1969, 89-105.

[13] Informace dr. J. Ungera, děkuji za přátelské sdělení.