Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania

Název: Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania
Variantní název:
  • Hussiten, Anhänger Jiskras und Brüder in der Ostslowakei im Lichte der archäologischen Forschung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 69-103
Rozsah
69-103
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.