Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech

Název: Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech
Variantní název:
  • Mittelalterliche Kolonisierung in Nordostmähren und Schlesien und ihr Abbild in archäologischen Quellen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 141-150
Rozsah
141-150
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BAKALA, J., 1973: K otázce kontinuity osídlení v lokovaných městech opavské provincie, ČSM XXII, série B, 30—65.

[2] BAKALA, J., 1974: Počátky města Opavy, in: 750 let města Opavy, ČSM, 3—24.

[3] BAKALA, J., 1976: Staré Město a založení Fryštátu, ČSM XXV, série B, 33—49.

[4] BAKALA, J., 1976a: Ke vzniku města Těšína, ČSM XXV, série B, 102—114.

[5] BAKALA, J., 1977: Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku, ČSM 26, série B, 97—122.

[6] BAKALA, J., 1979: K úloze městského fojta a lokačních listin, FHB 1, 231—237.

[7] BAKALA, J., 1984: Nástup emfyteutické kolonizace a její úloha při stabilizaci feudální společnosti v českých zemích, ČSM 33, série B, 97—104.

[8] BERGER, K., 1933: Die Besiedlung des deutschen Nordmährens im 13. und 14. Jahrhundert, Brünn.

[9] BLÁHA, J., 1977: Poznámky k počátkům a vývoji osídlení olomouckého podhradí, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 28—35.

[10] GOŠ, V., 1979: Zaniklá osada Rabendorf (Rábov) u Horního Benešova, VVM XXXI, 64—66.

[11] HOSÁK, L., 1959: Počátky Frenštátu a hradu Schauensteinu, SlSb 57, 338—341.

[12] HOSÁK, L., 1960: Počátky Nového Jičína, SlSb 58, 112—120.

[13] HOSÁK, L., 1964: Nejstarší dějiny Ostravy a Ostravska, in: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 1, 26—28.

[14] HOSÁK, L., 1965: Středověká kolonizace Osoblažská, ČSM XIV, série B, 21—27.

[15] HRABOVÁ, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica 20, Praha.

[16] JANÁK, V.—KOUŘIL, P., 1991: Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, ČSZM 40, série B, 193—219.

[17] JISL, L., 1950: Příspěvek k poznání kulturních styků Slezska ve středověku, SlSb 48, 102—103.

[18] KEJŘ, J., 1968: Počátky města Krnova, Krnov.

[19] KLOCKE, von, F., 1938: Westfalen als mittelalterliche Kolonisten im mährischen Sudetenraum, Heimat und Reich, 411—421.

[20] KOUŘIL, P., 1988: Polozemnice z 13. století z Opavy-Kateřinek, AH 13, 107—116.

[21] KOUŘIL, P., 1992: Sídelní komplex Štandl—Lipina u Frýdku-Místku, AH 17, 233—243.

[22] KOUŘIL, P., 1992: Hrad Šostýn a jeho archeologický výzkum, ČSZM 41, série B, 196—199.

[23] KOUŘIL, P., 1992a: Kleine mittelalterliche Befestigungen in Nordmähren und in Schlesien, Burgen und Schlösser 33, 69—71.

[24] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M., 1985: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska, ČSM 34, série B, 114—127.

[25] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M., 1988: Vznik, vývoj a funkce čtyř hradů v okolí Vrbna pod Pradědem (okres Bruntál), ČSM 37, série B, 241—251.

[26] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M., v tisku: Die Burgen des Breslauer Bistums auf dem Gebiet des böhmischen Schlesiens, Castrum Bene 3.

[27] KOUŘIL, P.—PRIX, D., 1991: Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech, okr. Bruntál, ČSZM 40, série B, 1—8.

[28] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikace, ČSM 35, série B, 97—138.

[29] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1987: Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek), AH 12, 375—382.

[30] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1987a: Drobné středověké opevnění ve Stonavě, Těšínsko 2, 6—9.

[31] KOUŘIL, P.—PAVELČÍK, J.—TERYNGEROVÁ, H., 1985: Rettungsaktion in Opava-Kolářská Gasse (Bez. Opava), PV, Brno 1987, 70—72.

[32] LATZKE, W., 1938: Die Besiedlung des Oppalandes im 12. und 13. Jahrhundert, ZVGSchl 72, 44—135.

[33] LÁZNIČKA, Z., 1946: Půdorysy slezských měst, VMO 43, 81—99.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1991: Anfänge der Burgsteinarchitektur in Mähren und Schlesien und ihre mitteleuropäischen Wechselbeziehungen, ČMM LXXVI, vědy společenské, 85—106.

[35] MICHNA, P., 1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace, Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Někudy, CSc, Brno, 222—284.

[36] MULARCZYK, J., 1984: Włada książęca na Śląsku w XIII wieku, Wrocław.

[37] PEŘÍCH, L., 1954: Ke vzniku města Opavy, SlSb 52, 232—237.

[38] PFITZNER, J., 1927: Geschichte der Bergstadt Zuckmantel in Schlesien bis 1742, Zuckmantel.

[39] PRASEK, V., 1891: Dějiny kraje Holasovského čili Opavského, Opava.

[40] PRASEK, V., 1892: Stará města česká a polská ve Slezsku, VMO 2, 12—13.

[41] PRIX, D., 1988: Středověký kostel sv. Jiří v Lubojatech, okres Nový Jičín, ČSM 37, série B, 50—64.

[42] PRIX, D., 1989: Středověký kostel Navštívení Panny Marie v Deštném, okres Opava, ČSM 38, série B, 155—163.

[43] PRIX, D., 1990: Středověký kostel sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři, ČSM 39, série B, 112—122.

[44] PRIX, D., 1991: Stavební vývoj kostelů Nanebevzetí Panny Marie (dříve sv. Václava) v Bruntále a Zvěstování Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu ve středověku, ČSZM 40, série B, 110—132.

[45] SAMULSKI, R., 1940: Untersuchungen über die persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels im Mittelalter bis zum Tode des Bischofs Nanker (1341), Weimar.

[46] SCHWARZ, E., 1923: Zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte in den Sudetenländern, Reichenberg.

[47] SCHWARZ, E., 1931: Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle, München und Berlin.

[48] SCHWARZ, F., 1965: Jazyk německých opavských listin z druhé poloviny XIV. století, ČSM XIV, série B, 28—35.

[49] SPURNÝ, F., 1978: Ke středověké kolonizaci severní Moravy se zvláštním zřetelem k jejímu národnostnímu profilu, Mikulovská sympozia, 96—98.

[50] ŠIKULOVÁ, V., 1966: Nejstarší opavská studna, ČSM XV, série B, 3—12.

[51] ŠIKULOVÁ, V., 1975: Příspěvek archeologie k nejstarším dějinám Opavy, AR XXVII, 271—276.

[52] ŠIKULOVÁ, V., 1977: Nálezy mincí z výzkumu středověké Opavy a Ostravy, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 141—149.

[53] TUREK, A., 1971: Dějiny zámku Hradce, Ostrava.

[54] ZUBER, R., 1972: Osídlení Jesenicka do 15. století, Opava.

[55] ŽEMLIČKA, J., 1980: K nerovnoměrnosti hospodářského vývoje v období vrcholného feudalismu, FHB 2, 175—187.