Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16.—18. storočia

Název: Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16.—18. storočia
Variantní název:
  • Das alte Leutschau in den Archivdokumenten aus dem 16.—18. Jh.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 31-35
Rozsah
31-35
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.