[Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov]

Název: [Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov]
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 519-520
Rozsah
519-520
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Měchurová, Zdeňka; Šmerda, Jan; Stloukal, Milan. Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese: srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. Studie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, 1997. 264 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.