Rejstřík vybírání poplatků z pronájmu loveckých stezek na rožmberských panstvích Český Krumlov a Prachatice z 50. let 16. století

Název: Rejstřík vybírání poplatků z pronájmu loveckých stezek na rožmberských panstvích Český Krumlov a Prachatice z 50. let 16. století
Variantní název:
  • Verzeichnis der Verpachtungsgebühren von Jagdpfaden in den Rosenberger Herrschaften Český Krumlov und Prachatice aus den 50-er Jahren des 16. Jh.s
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 73-78
Rozsah
73-78
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.