Research on the production of Czech sound recordings to 1946 focusing on the gramophone company ESTA

Název: Research on the production of Czech sound recordings to 1946 focusing on the gramophone company ESTA
Variantní název:
  • Výzkum produkce českých zvukových nosičů se zaměřením na gramofonovou firmu ESTA do roku 1946
Autor: Šír, Filip
Zdrojový dokument: ProInflow. 2014, roč. 6, č. 1, s. 38-50
Rozsah
38-50
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study brings the partial results of the research undertaken within the framework of the project Internal Grants of the Faculty of Arts of Charles University. The research deals with the Czech production of sound recordings and it is focused on the gramophone record company ESTA up to 1946 in Czechoslovakia. A brief summary of the evolution of gramophone records is followed by an introduction of the first Czechoslovak gramophone company ESTA and its production. Methodologically, the study relies on a physical survey of the phonograph records in selected collections in our country and abroad and on the historical bibliographic records or databases of selected institutions in the Czech Republic. The aim of the research is to collect bibliographic information about the production of gramophone records in our territory to 1946 and, in cooperation with the Moravian Library in Brno, finally make the data gradually accessible in the Virtual National Phonotheque database.
Projekt realizovaný za pomoci Vnitřních grantů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zabývá problematikou zvukových dokumentů převážně zaměřených na gramofonový průmysl na území České resp. Československé republiky. Po stručném pohledu do historie vzniku gramofonové desky následuje představení prvního československého gramofonového vydavatelství ESTA. Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené databáze všech komerčně vydávaných zvukových nahrávek nacházejících se na deskách ESTA, Z tohoto důvodu jsou popsány všechny použité způsoby nalézání informačních pramenů, ať již v podobě bibliografických záznamů z dobových katalogů nebo z databází vybraných paměťových institucí v České republice či osobní návštěvy spojené s realizací průzkumu přímo za pomoci fyzického nosiče. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně budou postupně tyto výsledky zpřístupněny v databázi Virtuální národní fonotéky.
Reference
[1] Až kometa šlehne nás: z historie zvukového záznamu. Praha: Galery, 2003. 91 s. ISBN 80-86010-70-8.

[2] Celkový katalog gramofonových desek: Supraphon, Ultraphon, Esta. V Praze: Gramofonové závody, 1948. 1 sv. (přeruš. str.).

[3] České muzeum hudby on-line katalog [online databáze]. Praha: Národní muzem. České muzeum hudby, [2014-] . Dostupná z: http://opac.nm.cz:8080/opaccmh/

[4] ČESKO. Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5683-5688. [cit. 2013-09-06]. Dostupné z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm

[5] ČESKO. Zákon č. 120 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 36, s. 1658-1685. ISSN 1211-1244. Dostupné z WWW: http://www.osa.cz/media/90809/(autorsk_375%20z_341kon).pdf

[6] Československá hudba na gramofonových deskách: Ultraphon, Esta, Supraphon. Vyd. 1. Praha: Gramofonové závody, 1947. 61 s.

[7] GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. 2, Výlety k počátkům historie záznamu zvuku. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2006. 536 s. ISBN 80-86212-44-0.

[8] GÖSSEL, Gabriel. Fonogram. 2, Výlety k počátkům historie záznamu zvuku. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2006. 536 s. ISBN 80-86212-44-0.

[9] Gramotechnika: první oficielní odborný list Svazu pro průmysl a obchod s gramofony v ČSR. Praha: Svaz průmyslu a obchodu gramofony, hudebními nástroji a jich příslušenstvím, 1929-1935.

[10] Náš gramofon: zprávy o deskách Esta-Siemens-Polydor-Brunswick. Praha: Esta, 1942-1944.

[11] NKC: Online katalog Národní knihovny České republiky [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009- . Dostupná z: http://aleph.nkp.cz/F/DRP95MP9R68B2RGRUNT23PH2JMG8J8SX3R8YD83KRJ528DVC1H-36161?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC

[12] SKC: Souborný katalog České republiky (CASLIN) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009- . Dostupná z: http://aleph.nkp.cz/F/GSKUBINV1597AV99AEC4P8PIUIQRQRHASM1FK6EPJJBG2CJ1FL-03030?func=file&file_name=find-b&local_base=SKC