Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení

Název: Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení
Variantní název:
  • Survey about the interest of Faculty of Arts students in e-learning course concerning methods of critical thinking
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 22-42
Rozsah
22-42
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento výzkum mapuje zájem o připravovaný e-learningový kurz Metody kritického myšlení mezi studenty Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Kurz vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví v rámci předmětu Aplikační seminář. Výzkum předcházel realizaci samotného kurzu a měl za cíl především zjistit, jak sami studenti hodnotí své kritické schopnosti při tvorbě odborných textů, zda si myslí, že je na jejich schopnostech co zlepšovat a zda by měli zájem o chystaný e-learningový kurz, který by se této problematiky týkal. Výsledky výzkumu měly také částečný vliv na výsledný obsah kurzu.
This research surveys the interest in an e-learning course named Methods of Critical Thinking that is currently being prepared by students of Information and Library Studies. The research was conducted among the students of Faculty of Arts at Masaryk University and preceded the actual realization of the course. The aim of this research was to find out how students evaluate their critical faculties in the process of writing an academic text, if they feel that their abilities can be improved and if they would be interested in an e-learning course that focuses on the issue of critical thinking. The results of this research had also an impact on the final content of the course.
Reference
[1] Masarykova univerzita Filozofická fakulta: Podrobné statistické údaje. [online]. [cit. 2012-02-12]. Dostupné z: http://www.muni.cz/phil/general/statistics