Возникновение, развитие и изменения исторической русистики в институтах ЧСАН в 1950-1970 гг.

Název: Возникновение, развитие и изменения исторической русистики в институтах ЧСАН в 1950-1970 гг.
Transliterovaný název
Vozniknovenije, razvitije i izmenenija istoričeskoj rusistiki v institutach ČSAN v 1950-1970 gg.
Variantní název:
  • The formation, development and changes of historical Russian studies on the workplaces of the Czechoslovak Academy of Sciences over the years 1950-1970
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2016, roč. 9, č. 2, s. 165-171
Rozsah
165-171
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article deals with the overview of the development of the Czechoslovak-Soviet Institut of the Czechoslovak Academy of Sciences (ČSAV) over the years 1955-1963. It highlights basic publication outputs and figures who worked for the institution. In addition, it mentions the consequences of reorganization of the workplace in relation to further research. In a broader context, it points out the necessity of continual studies of history of institutions dealing with Russian studies.
Reference
[1] MÍŠKOVÁ, A. (2010): Vývoj mimouniverzitní vědy v Československu a ČSAV po roce 1945. In: MÍŠKOVÁ, A., FRANC, A., KOSTLÁN, A. (eds): Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha, s. 418–479.

[2] MÍŠKOVÁ, A., BARVÍKOVÁ, H., ŠMIDÁK, M. (1998): Československá akademie věd 1969–1972. Praha.

[3] Statut Československo-sovětského institutu. Svět sovětů 1950.

[4] ŠMIDÁK, M. (2011): Institucionální vývoj Československé akademie věd v letech 1960–1969. Praha.