Особенности выражения семантического признака длительности на уровне целостного художественного текста

Název: Особенности выражения семантического признака длительности на уровне целостного художественного текста
Transliterovaný název
Osobennosti vyraženija semantičeskogo priznaka dlitel'nosti na urovne celostnogo chudožestvennogo teksta
Variantní název:
  • Special aspects of expression of the semantic feature of duration at the level of holistic literary text
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 17-24
Rozsah
17-24
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В статье приводится классификация типов семантического признака длительности: протяженная длительность (эксплицитная и имплицитная); локализованная длительность (внутренне локализованная и контекстуально локализованная). На основе анализа аспектуальности целостного художественного текста предлагается включать аспектуальный контекст в систему средств, влияющих на локализацию длительности глагольного действия.
The article is given the classification for the types of semantic feature of dyration: the continuant duration (explicit and implicit); the localized duration (internally localized and contextually localized). On the basis of analysis of holistic literary text aspectuality, it is proposed to include an aspectual context in the system of means which exert an influence on localization of the duration of verbal action.