Державна мовна політика України у висвітленні газети "День"

Název: Державна мовна політика України у висвітленні газети "День"
Transliterovaný název
Deržavna movna polityka Ukrajiny u vysvìtlenni hazety "Den'"
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 4, s. 44-49
Rozsah
44-49
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ЄВГРАФОВА, А. О., ТКАЧЕНКО, О. Г.: Українська національна ідея як українське духовне начало. In: Вісник Сумського державного університету 1/2008, с. 164–169.

[2] ЄВСЄЄВА, Г.: Реалізації державної мовної політики в Україні в контексті української національної ідеї. In: Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури 4/2011, с. 61–66.

[3] День (2012) Газета. Київ.