Obraz publika městského divadla v Olomouci

Název: Obraz publika městského divadla v Olomouci
Variantní název:
  • The image of the audience of the municipal theatre in Olomouc
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 2, s. [87]-98
Rozsah
[87]-98
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study represents a probe into the structure of the audience of the German municipal theatre in Olomouc. It focuses foremost on the period from the seventies of the 19th century until 1920 when the scene was handed over to the Czech administration. With regard to the absence of the theatre archives no documents that would help to determine the structure of its subscribers are available, thus only indirect resources and information are the source of knowledge of the contemporary theatre audience. Nevertheless, the author is trying to reconstruct the stratification of the audience in the auditorium of the municipal theatre with the help of information in the contemporary local journalism, official records of the meetings of the municipal representatives and other documents stored in the Archives of the City of Olomouc, and to characterize its specifics, taste, national collocation and the dynamics of its transformation in the determined period of time.
Reference
[1] Anonym. Eine "Geisha" Vorstellung im Abonnement. Die neue Zeit, 28. 11. 1900.

[2] BONDI, G. Geschichte des Brünner deutschen Theaters 1600–1925. Brünn: Deutscher Theaterverein, 1924.

[3] HOREJSEK, J. Měšťanstvo ve druhé polovině 19. století a jeho politická, společenská, sociální a kulturní aktivita (dlouhodobé tendence na příkladu Olomouce a olomouckých měšťanů). In Studie k sociálním dějinám 19. století, sv. 5. J. Macháčková – J. Matějček (eds.). Opava – Praha – Kutná Hora: Slezský ústav SZM, 1995.

[4] KOPECKÝ, J. Německá operní scéna v Olomouci 1770–1878, I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

[5] KUX, J. Geschichte der königlichen Hauptstadt Olmütz bis zum Umsturz 1918. Reichenberg und Olmütz: Verlag der Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung – Verlag Franz Kraus Reichenberg, 1937.

[6] LENDEROVÁ, M. – JIRÁNEK, T. – MACKOVÁ, M. Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2011.

[7] Statistisches Jahrbuch der königlichen Hauptstadt Olmütz I. Einleitungsband als Festschrift zum vierzigjährigen Regierungs-Jubiläum Sr. Majestät des Kaisers. Bearbeitet von Wilibald Müller. Olmütz: herausgegeben vom Gemeinderathe, 1888.

[8] Der Statistischen Jahrbücher der königlichen Hauptstadt Olmütz V. Band 1905–1910. Bearbeitet von der Statistischen Kommission des Gemeinderates, Olmütz: im Verlage des Gemeinderates, 1911.

[9] VOŠAHLÍKOVÁ, P. Jak se žilo za časů Františka Josefa I. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996.

[10] WALTER, M. "Die Oper ist ein Irrenhaus." Sozialgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert. Stuttgart – Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1997.