Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně

Název: Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně
Variantní název:
  • Musical activities of the Ukrainians in interwar Brno
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 2, s. [59]-72
Rozsah
[59]-72
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study focuses on the historical evaluation of the role of the Ukrainians in interwar Brno's overall cultural environment. The Moravian metropolis played an important part in the lives of the Ukrainian diaspora in Czechoslovakia. Themes in the study are dealt with in two chronologically linked areas – both the production of the Ukrainian artists who visited Brno as guests (Ukrainian republic band in 1919) and the later musical activity connected with federal activities of the Ukrainians settled in Brno are introduced. Ukrainian music production in interwar Brno was, with some exceptions, for a broad audience, it was also for a number of times broadcasted on the Brno radio. Although these musical performances did not quantitatively exceed those in Prague, many of them were of a high artistic level. The study is another piece in mapping of the musical lives of the Ukrainians in interwar Czechoslovakia and it also brings new findings about musical course of events in Brno in the first republic era.
Reference
[1] Československo-ukrajinská jednota v Brně. Lidové noviny, ranní vydání, roč. 43, č. 7, s. 7.

[2] Denní zprávy. Lidové noviny, 21. května 1919, roč. 27, č. 140, s. 3.

[3] Denní zprávy. Lidové noviny, odpolední vydání, 15. května 1919, roč. 27, č. 134, s. 3

[4] Ukrajinské koncerty budou. Lidové noviny, odpolední vydání, 17. května 1919, roč. 27, č. 136, s. 3.

[5] Dnes matinée Ukrajinců. Lidové noviny, ranní vydání, 25. května, roč. 27, č. 144.

[6] FLODROVÁ, Milena. Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno, 1997.

[7] KALINA, Petr Ch. Barvinskyj, Vasyl Oleksandrovyč. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. [Cit. 27. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1003391.

[8] KALINA, Petr Ch. Ďačenko, Hryc. In Český hudební slovník osob a institucí [online].[Cit. 29. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=2211.

[9] KALINA, Petr Ch. Košyc, Oleksandr Antonovyč. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. [Cit. 26. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1003925.

[10] KALINA, Petr Ch. Ščurovska, Platonida Ivanivna. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. [Cit. 27. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1003395.

[11] KALINA, Petr Ch. Ukrajinská republiková kapela. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. [Cit. 26. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1003929.

[12] Koncert Ukrajinců. Lidové noviny, ranní vydání, 6. května 1919, roč. 27, č. 125.

[13] Koncert ukrajinského smíšeného sboru. Lidové noviny, ranní vydání, 22. května 1919, roč. 27, č. 141, s. 5.

[14] Koncerty Ukrajinců. Rovnost, 21. května 1919, roč. 35, č. 139, s. 4.

[15] Koncerty. Svoboda, 30. dubna 1919, roč. 1., č. 51, s. 4.

[16] Koncerty. Svoboda, 3. května 1919, roč. 1, č. 53, s. 3.

[17] Koncerty. Svoboda, 14. května 1919, roč. 1, č. 62, s. 4.

[18] Koncerty. Svoboda, 24. května 1919, roč. 1, č. 71, s. 4.

[19] Lidové noviny, odpolední vydání, 29. května 1933, roč. 41, č. 270, s. 3.

[20] Lidové noviny, ranní vydání, 30. května 1933, roč. 41, č. 271, s. 9.

[21] Lidové noviny, odpolední vydání, 30. května 1933, roč. 41, č. 272, s. 5.

[22] Matinée Ukrajinců. Lidové noviny, odpolední vydání, 24. května, roč. 27, č. 143, s. 5.

[23] Moravský zemský archiv, fond Policejní ředitelství Brno, karton 2650, č. j. 35026.

[24] Moravský zemský archiv, fond Policejní ředitelství Brno, karton 3136, č. j. 7492/47.

[25] Národní archiv, fond Ukrajinské muzeum, karton 84, inv. č. 1014.

[26] NEJEDLÝ, Zdeněk. Ukrajinská republikánská kapela. Kyjev-Praha: Čas, 1920.

[27] Radiojournal, roč. 10, č. 22, 27. května 1933, s. 16.

[28] Radiojournal, roč. 13, č. 13, 30. března 1935, s. 35.

[29] Radiojournal, roč. 13, č. 14, 6. dubna 1935, s. 5.

[30] ŠALPLACHTOVÁ, Zuzana. Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném a protektorátním Brně. Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Brno 2013. Vedoucí práce: Petr Kalina.

[31] Tryzna za Mychajla Hruševského. Lidové noviny, ranní vydání, 21. ledna 1935, roč. 43, č. 36, s. 5.

[32] Ukrajinská republikánská «kapela». Lidové noviny, ranní vydání, 3. května 1919, roč. 27, č. 122, s. 7.

[33] Ukrajinské koncerty budou. Lidové noviny, 18. května 1919, roč. 27, č. 137, s. 5.

[34] Ukrajinské koncerty v Brně nebudou. Lidové noviny, ranní vydání, 20. května 1919, roč. 27, č. 139, s. 7.

[35] Ukrajinský republikánský sbor. Lidové noviny, ranní vydání, 24. května 1919, roč. 27, č. 143, s. 2.

[36] Ukrajinský sbor. Svoboda, 23. května 1919, roč. 1, č. 70, s. 2.

[37] Ukrajinští pěvci v Praze. Lidové noviny, ranní vydání, 14. května 1919, roč. 26, č. 133, s. 5.

[38] Večer ukrajinské písně a hudby. Lidové noviny, 5. dubna 1935, ranní vydání, roč. 43, č. 174, s. 3.

[39] Večer ukrajinské hudby. Lidové noviny, ranní vydání, 9. dubna 1935, roč. 43, č. 181, s. 9.

[40] Večer ukrajinské písně a hudby. Lidové noviny, 6. dubna 1935, odpolední vydání, roč. 43, č. 177, s. 9.

[41] Večer ukrajinské písně a hudby. Lidové noviny, 6. dubna 1935, ranní vydání, roč. 43, č. 176, s. 8.

[42] VESELÁ, Jitka. Ukrajinská republikánská kapela a její působení v Československu v roce 1919. Bakalářská diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií. Praha 2010. Vedoucí práce: Tereza Chlaňová.

[43] ZILYNSKYJ, Bohdan. Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) 1917 – 1945 (1994). X-EGEM. s.r.o, Praha, 1995.

[44] Академія в честь Шевченка у Брні. Діло, 1933, č. 140 (2. 6.), s. 3.

[45] БЕЗРУЧКО, Леонід. Українська республіканська капела. Спогади з концертної подорожі по Європі. Народна воля – The people's will. Cкрентон, 9. 4. 1932, № 41, s. 3.

[46] БЕЗРУЧКО, Леонід. Українська республіканська капела. Спогади з концертної подорожі по Європі. Народна воля – The people's will. Cкрентон, 5. 3. 1932, № 26, c. 3.

[47] БЕЗРУЧКО, Леонід. Українська республіканська капела. Спогади з концертної подорожі по Європі. Народна воля – The people's will. Cкрентон, 12. 3. 1932, № 29, s. 3.

[48] ВІТРОВСЬКИЙ, Л. З українського життя у Брні, Ч.С.Р. Діло, 1937, č. 99 (9. 5.), s. 4.

[49] З життя українців у Брні Моравськім. Діло, 1935 č. 104 (20. 4.), s. 5.

[50] З життя українців у Чехословаччині. Діло, 1935, č. 19, s. 4–5.

[51] Пам’ятна книга Української республіканської капели. Лл. 1919-. Slovanská knihovna Národní knihovny České republiky, sig. U9440, T-A 2558, s. 11 rkp.

[52] Русская акция помощи в Чехословакии. История, значение, наследие. Национальная библиотека Чешской Республики – Славянская библиотека, Гражданское объединение "Русская традиция", Прага 2012.

[53] Шевченківське свято у Брні. Діло, 1929, č. 140 (18. 5.), s. 4.

[54] Шевченківський концерт у Берні моравськім. Діло, 1925, č. 70 (29. 3.), s. 3.