"Nové, opravdu realistické opery" : činnost operního kolektivu brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949–1954

Název: "Nové, opravdu realistické opery" : činnost operního kolektivu brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949–1954
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. [87]-97
Rozsah
[87]-97
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Based on changes in the organizational regulations commenced on 1 January 1952 his opera collective action Brno branch of the Union of Czechoslovak Composers, led by Josef Burjanek and Organizing Secretary Ctirad Kohoutek. The mission of the group was to help authors in the revision itself or the creation of new operas. Only in the first year of operation and was given to the opera Verchovina by Zdeněk Blažek, Kolébka of Oswald Chlubna, Jan Hus and Hejtman Šarovec from Karel Horký, O ševci Matoušovi from Gustav Křivinka and select committee also discussed the preparation of the Ludvík Podéšť opera.
Reference
[1] BARVÍK, Miroslav. Naše hudba bojuje za mír. In BARVÍK, Miroslav – SYCHRA, Antonín – JIRÁNEK, Jaroslav. V duchu Smetanova odkazu kupředu za novými smělými cíli. Praha: Národní hudební vydavatelství Orbis, 1951.

[2] BURGHAUSER, Jarmil. Svébytnost opery. Hudební rozhledy, 1954, roč. 7, s. 487–488.

[3] BURJANEK, Josef. K ideologickým otázkám práce v brněnské odbočce SČS. Hudební rozhledy, 1954, roč. 7, s. 484–486.

[4] Dopis operním souborům. Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, s. 876.

[5] ECKSTEIN, Pavel. Překážky na cestě k soudobé opeře. Hudební rozhledy, 1960, roč. 13, s. 274–275.

[6] HERMANNOVÁ, Eva – LÉBL, Vladimír. Soupis české hudebně dramatické tvorby. Praha: Divadelní ústav, 1959.

[7] JIRÁNEK, Jaroslav. V duchu Smetanova odkazu kupředu za novými smělými cíli. In BARVÍK, Miroslav – SYCHRA, Antonín – JIRÁNEK, Jaroslav. V duchu Smetanova odkazu kupředu za novými smělými cíli. Praha: Národní hudební vydavatelství Orbis, 1951.

[8] JIRKO, Ivan. Za novou operu, hodnou naší velké doby. Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, s. 877.

[9] MACEK, Petr. Směleji a rozhodněji za českou hudbu! "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945–1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky. Praha: KLP, 2006.

[10] NĚMEČEK, Jan. Karel Horký: Hejtman Šarovec. Hudební rozhledy, 1954, roč. 7, s. 469–477.

[11] Rezoluce konference o současné opeře. Hudební rozhledy, 1959, roč. 12, s. 875–876.

[12] PANTŮČEK, Viktor. Vznik brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949–1951. Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 2, s. 37–48.

[13] SEIDEL, Jan. Vytvoření nové opery – přední úkol našich skladatelů. Hudební rozhledy, 1954, roč. 7, s. 823.

[14] VYSLOUŽIL, Jiří. Rok pobočky SČS v Brně. Hudební rozhledy, 1950, roč. 2, č. 10.