The choir lofts in the church of St. James in Brno : (between the late 15th and the 19th centuries)

Název: The choir lofts in the church of St. James in Brno : (between the late 15th and the 19th centuries)
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 1, s. 103-111
Rozsah
103-111
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper examines archival records reflecting the existence of at least three choir lofts and performance practice there during the 15th and 16th centuries. It introduces new sources: besides archival records, results of research in situ, i.e. in the church of St. James in Brno.
Reference
[1] BOROVSKÝ, Tomáš. Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit. Odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410–1530. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2001, 46, 1999, p. 79–96. http://hdl.handle.net/11222.digilib/102039

[2] BRETHOLZ, Berthold. Die Pfarrkirche zu st. Jakob in Brünn. Brünn 1901.

[3] BROWN, Howard Meyer – SADIE, Stanley (ed.). Performance practice. Music before 1600. New York 1990, p. 170–171.

[4] Sehnal, Jiří. Barokní varhanářství na Moravě. Díl 2. Varhany. Brno 2004, p. 7.

[5] BURIAN, Vladimír. Vývoj náboženských poměrů v Brně 1570–1618. Brno 1948.

[6] DUMITRESCU, Theodor. Who Was "Prioris"? A Royal Composer Recovered. Journal of the American Musicological Society 65, 2012, Nr. 1, p. 5–65. | DOI 10.1525/jams.2012.65.1.5

[7] HORYNA, Martin – MAŇAS, Vladimír. Two Manuscripts of Polyphonic Music in Brno from the Mid-Sixteenth Century. Early Music 40, 2012, Nr. 4, p. 553–575.

[8] JIRKOVÁ, Pavla. Od Sperata ke Strobachovi. Jihlava v převratech konfesionalizace v 16. až 17. století. Documenta Pragensia XXXIII. Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. Praha 2014, p. 159–175.

[9] KROUPA, Jiří (ed.). Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Brno 2016, p. 264.

[10] KROUPA, Petr. Dobový vzhled gotických kostelů. In: Od gotiky k renesanci. Ed. Kaliopi Chamonikola. Brno 1999, p. 93.

[11] LAVIČKA, Roman – ŠIMŮNEK, Robert. Městský farní kostel ve středověkých Čechách. Trhové Sviny 1280–1520. České Budějovice 2012.

[12] MAHRT, William P. The Choralis Constantinus and the Organ. In: Heinrich Isaac and Polyphony for the Proper of the Mass in the Late Middle Ages and the Renaissance. Ed. David Burn – Stefan Gasch, Turnhout 2011, p. 141–156.

[13] MILJKOVIĆ, Đorđe. Missa Matthei Parthenii a její paleografická a transkripční problematika. Bachelor thesis, Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno 2011.

[14] MORAWSKA, Katarzyna. Historia muzyki polskiej tom II, Renesans 1500–1600, p. 87.

[15] PETR, Stanislav. Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Praha 2007.

[16] POLÁČEK, Radek. Brněnský rukopis Liber Missarum z roku 1550 a v něm obsažené mše Wolfganga Gräfingera. Bachelor thesis, Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno 2009.

[17] POLÁČEK, Radek. Mše Heinricha Fincka a Thomase Stolzera z brněnského rukopisu. Master thesis, Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno 2011.

[18] SALIGER, Arthur. Aspekte zur historischen Frage der Standorte von Orgeln im Wiener Stephansdom. [online]. [cit. 2016-06-01], http://www.dommusik-wien.at/Dommusik/media/Orgelstandorte_im_Stephansdom.pdf.

[19] SCHWEIGL, Andreas. Bildende Künste in Mähren. Ed Cecílie Hálová-Jahodová, Umění 20, 1972, p. 168–187.

[20] SEHNAL, Jiří. Barokní varhanářství na Moravě. Díl 2. Varhany. Brno 2004, p. 7.

[21] SEHNAL, Jiří. Dějiny varhan kostela sv. Jakuba v Brně. Časopis Moravského zemského muzea LXVII, 1982, p. 99–122

[22] STUDENIČOVÁ, Hana. Antoine a Robert de Fevin, jejich mše v brněnském rukopise BAM1. Master thesis, Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno 2015.

[23] VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006.

[24] WOLNY, Gregor. Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Handschriften und Urkunden. Brünn 1856

[25] Zrcadlo Slawneho Margkrabstwij Morawskeho: W kteremz geden kazdy Staw, dawnost, wzactnost y powinnost swau vhleda: ... sebrane ... Skrze Bartholomege Paprockeho z Glogol a Paprocke Woly. Olomutii: Haeredes Milichtalleri 1593, p. CCCLXXXVI.