"Papež prehistorie" abbé Henri Breuil na Moravě

Název: "Papež prehistorie" abbé Henri Breuil na Moravě
Variantní název:
  • "The Pope of prehistory" Abbe Henri Breuil in Moravia
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [43]-62
Rozsah
[43]-62
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přední osobnost světového paleolitického výzkumu Henri Breuil na své studijní cestě po střední Evropě v roce 1923 navštívil také moravské lokality a studoval paleolitické nálezy v Moravském zemském muzeu v Brně. Po jeho návštěvě navázal Karel Absolon a další naši badatelé úzkou spolupráci s francouzskými archeology. Breuilova syntéza středoevropského paleolitu se stala klíčovou prací na toto téma po celé meziválečné období. Text přináší poznatky o Breuilově návštěvě, získané studiem dochovaných archivních pramenů z Absolonovy pozůstalosti.
A leading figure of world Paleolithic research Henri Breuil on his study tour through Central Europe in 1923 visited the Moravian localities and studied the Paleolithic findings in the Moravian Museum in Brno. After his visit Karel Absolon and other researchers continued close cooperation with the French archaeologists. Breuil's synthesis of the Central European Paleolithic was a key work on the subject throughout the interwar period. The text provides knowledge of Breuil's visit, gathered by studying extant archival sources from the Karel Absolon's inheritance.